• Päivämäärä: 05-05-2008
  • Arvostelija: Inga-Lill Ankarberg
  • Media: Statens maritima museer
  • Kirja: The Six Metre - 100 Years of Racing
  • Kirjailia: Tim Street

The Six Metre – 100 Years of Racing är den första fullständiga boken om sex:or som skrivits. Många tusen seglare har haft nöje av dessa båtar under de senaste hundra åren. Mer än 1 200 sex:or har byggts och nästan alla hade en unik design, byggda för att vinna tävlingar.

Idag finns mer än en tredjedel av dem fortfarande kvar och många har blivit storartat restaurerade. Det är ingen överdrift att säga att klassen idag är mer livskraftig än någonsin, med mer än 300 som tros vara i ”tävlingskondition”.

Under en ärofullt hundraårig historia har mycket hänt – katastrofer och sensationer, storm och stiltje, krig och försoning, tillbakagång och expansion. Det här är ”History of the Six Metres”.

Boken innehåller sex huvudkaptiel:

Regeln : reglerna och utvecklingen av klassen

Tävlingar: redogörelse för alla större troféer för Sex:or

Konstruktörer: förteckning över the mest viktiga konstruktörerna

Båtar: berättelser om åtta utvalda båtar

Länder: båtar fördelade på länder

Register: register över alla byggda båtar.

Boken producerades av Pekka Barck och Tim Street på nio månader under 2007. En mängd medarbetare världen över har bidragit med information och anekdoter. Boken innehåller hundratals bilder från fotografer i olika länder, ur andra samlingar och privata fotografier.