Annika Gustafsson-Flincks Det gäller att överleva toppar vår bestseller lista för 2023. Jaap Jonkers Uppdrag Åland kommer på andra plats och Marie Allens Prästgården är vår tredje mest sålda nyhet.

Av de äldre böckerna har Olle Anderssons Hogland och Berit Olanders Vemses flicka är du då? intresserat läsekretsen mest.

År 2023 är skönlitteraturens år på Litorale. Vi ger ut fjorton skönlitterära verk plus tre fackböcker om konst, tidningspressen och segelbåtar. Vi bjuder på finlandssvenska, nordiska och holländska författare, etablerade och debutanter. Litorales redaktörer och jag själv har i samarbete med författarna haft ett stort nöje under bearbetningen av dessa pärlor till färdiga litterära verk.

För att dela med oss av denna bokglädje beslöt vi att hålla en skördefest för våra intressenter.

En fantastiskt vacker solig Hangödag inleddes med en rundvandring i badhusparken. Benita Sandell och Yrjö Sahlstedt guidade Litorales författare, medarbetare och media. 

Efter en närmatslunch i stadshusets foajé i femtiotalsstil fick gästerna njuta av Päivi Viitanens och Neea Varpalahtis tolkning av tre Lasse Mårtensson låtar. Strax därpå uppträdde Hangö manskör med Hangö marsch och Emma Raunios tonsättning av Irmelin Sandman Lilius dikt oväder.

Alla årets 17 böcker och närvarande författare presenterades.

Dagen avslutades med ett besök till Lilius konstnärshem på Vårdberget.

Vå ser med tillförsikt fram emot en ännu mera spännande skördefest 2024.

Ett stort och varmt tack till alla deltagare!

Hela härligheten innehåller ett hundratal texter, nyskrivna och utvecklade ur tidigare material. Förutom de tidlösa aktualiteterna finns här Huldéns färska och uppmärksammade översättning av Eino Leinos dikt ”Terve Ukraina” från 1917 och tolv av Huldéns vistexter, såväl översättningar som egen sångpoesi. Tonen varierar från uppsluppet förälskad till dystopisk.

Irmelin Sandman Lilius: Rasse Rask Översvämningsjulen

ISBN 9789527224731

Hur ska familjen Rask lyckas fira jul när det bara regnar, utan uppehåll?

Rasse Rask, den lilla vilda pojken som bor med sin familj på Vårdberget i Hangö, får ett nytt uppdrag! Han måste försöka ta reda på vad som hänt med hans båda storabröder som skulle hämta julgranen från Öby. Också pappa Rask, som skulle hämta någonting hemligt, är försvunnen.  Rasse ger sig iväg med sin häst Gröna svans.

– Se upp för älgarna! ropar mommo efter honom. Vad menade hon med det?

Asger Albjerg: Dig och ingen annan

ISBN 9789527224601

I bilderboken får du se hur Antonio och Anastasia hittade sin mamma och sin pappa, och valde dem. Just dem.

Dig och ingen annan är Asger Albjergs nionde barnbok. Han har gett ut både barn- och ungdomsböcker, arbetat med barnkultur i Norden, gett ut en monografi om bilderböcker och debuterade som romanförfattare med spänningsromanen Sfinksens datter (2018).

Maria Albjerg har varit verksam som bildkonstlärare och arbetar med marknadsföringstexter och visuell kommunikation. Dig och ingen annan är hennes debut som barnboksillustratör.

Christian Sundgren: Ada Thilén och hennes landskap

ISBN 9789527224694

Christian Sundgren presenterar landskaps- och porträttmålaren Ada Thilén (1852 - 1933) och hennes roll i kvinnornas kamp för att hävda sig som yrkeskonstnärer. Ada har hamnat i skuggan av sina mer kända målarsystrar trots att hon i mångt och mycket var den som höll ihop kärntruppen. Brevväxlingen mellan Ada och målarsystrarna avslöjar hur engagerade och initierade de var i aktuella samhällsfrågor under de turbulenta åren kring sekelskiftet 1900.

Landskapsmålningarna, porträtten och skisserna i boken berättar om Adas talang och produktion, om en värdig konstnär under konstens guldålder i Finland.

Olav S Melin: Det fria ordets fyrvaktare

ISBN 9789527224618

Det har inte saknats utmaningar för tidningspressen under de drygt 250 år som en tidning på svenska utkommit i Finland. Under storfurstendömets dagar på 1800-talet gällde det att försvara den nyvunna yttrandefriheten. En utmaning var det också att slå vakt om den svenskspråkiga tidningspressens existensberättigande. Fennomanernas förvanskade citat ”ett språk ett land” ställde det finska mot det svenska och motsättningarna mellan språkgrupperna skärptes.

1900-talets stora omvälvningar var en prövotid för tidningspressen. Under inbördeskriget var de flesta tidningarna förbjudna, vilket kan ha varit en orsak till att motsättningarna i samhället kom i dagen först efter kriget.

Under 1920-och 30-talen fann rasistiska strömningar gehör i en del svenska kretsar och återspeglades i tidningspressen. Efterkrigstiden var ur pressfrihetssynpunkt en dyster period. Under 1970-talet kulminerade självcensuren inom tidningspressen, de svenskspråkiga inte undantagna.

Digitaliseringen under 2000-talet har för mycket gott med sig, inte bara teknologiskt utan också sett ur ett demokratiskt perspektiv.

Förändringen från papper- till digitalutgivning har på finlandssvenskt håll inte förlöpt helt smärtfritt. De digitala upplagorna har fått fler läsare, men antalet prenumeranter har inte ökat i samma utsträckning.

Pasi Kaarron kirjoittama kirja Elinore 6mR veneen peruskorjauksesta on tämän vuoden suomenkielen kirjamme.

2023 slår vi alla tidigare rekord och ger ut 16 nya svenskspråkiga pappersböcker. Nedan presenterar vi stolt de 11 romanerna.

 

Annika Gustafsson-Flinck: Det gäller att överleva

ISBN 9789527224588

Det gäller att överleva är den tredje och avslutande boken om läraren Maria Sjögren. Händelserna utspelas i Östnyland och läsaren får ta del av livets glädjeämnen och sorger. Relationer mellan byborna är ibland ansträngda, men med god vilja och gott mod hittar de oftast lösningar på problemen de står inför – men det finns sanningar som svider.  

Sonja Nordenswan: Min amerikanska tant

ISBN 9789527224625

Sonja Nordenswan, Min amerikanska tant. 1964 flyttar Iris Scanlan hem till Mariehamn efter många år i USA. Hon är inte en tant som andra och mellan henne och hennes unga släkting, Liv, uppstår en djup vänskap. Sin egen bror vägrar hon däremot att prata med. Orsaken finns i det förflutna. Romanens teman är gränsöverskridande kärlek, svek, försoning och förlåtelse. Den knyter an till Nordenswans tidigare böcker om familjerna Mossberg och Scanlan, men står stadigt på egna ben.

Marie Allen: Prästgården

ISBN 9789527224595

Prästgården är en biografi över tre generationer, författarens farmor Mery Nyman gift Pihlflyckt, hennes far Henrik och Marie, författaren själv. Mery är den centrala gestalten i boken. Händelserna börjar år 1905 då Merys mor dör i barnsäng. Hennes far blir ensam med 4 barn. Mery Nyman reser till Ekenäs 1914 för att studera till folkskollärarinna. Hon blir färdig just efter Inbördeskriget 1918. I boken beskrivs förhållandet i Ekenäs lärarinneseminarium under den nämnda tiden. Seminariet grundades av Uno Cygnaeus 1873. Mery jobbar senare som lärarinna i Forsby, Box i Sibbo samt i Bjurböle i Borgå lk.

Finlands historia löper som en röd tråd genom boken och samtidigt sätter dessa tre generationer in i ett historiskt perspektiv. Boken beskriver pedagogikens utveckling under Merys studietid och under hennes aktiva lärarbana.

Tom Paxal: Sirenernas sång

ISBN 9789527224632

En dag för trettio år sedan stiger Tom Paxal och 300 andra författare ombord på passagerarfartyget Konstantin Simonov i Sankt Petersburg. De ska delta i den första internationella författarkongressen för östersjöområdet, Baltic Waves, för att umgås och tala om litteratur. Till en början verkar allt som vanligt. Men precis när skeppet ska lägga ut från kajen slinker några rätt udda typer ombord. Det är ouvertyren till Sirenernas sång. Vi får följa med fru Ludmila och hennes följeslagare på det laglösa skeppet Konstantin Simonov.

I boken Sirenernas sång får vi också ta del av berättelser som Pistolen, Generalen och Kappsäcken och precis som i de tidigare böckerna (Farlig hamn 2007 och Havets hjärta 2020) spelar det självupplevda en stor roll i handlingen. Läsaren får genom Tom Paxals kameralins hänga med på halsbrytande färder, ta del av makabra incidenter och ibland landa pladask i det kalla vattnet, för att sedan få lägga till i en lugnare hamn.

Elisabeth Sandelin: Behåll din krona

ISBN 9789527224663

Behåll din krona är en roman om drömmen att bli sjuksköterska. 1912 går Annas Appelgrens dröm  i uppfyllelse. Hon blir antagen som sjuksköterskeelev på den första tvååriga sjuksköterskekursen på Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors under ledning av legendariske friherrinnan och översköterskan Sophie Mannerheim. Hon måste dock avstå från sitt yrke när hon gifter sig.

Parallellt med huvudpersonens liv en resa från 1800-talets slut till Olympiaåret 1952 som i Finlands historia är turbulenta tider finns berättelserna om hennes studiekamrater och deras öden. Sjuksköterskornas arbetsvillkor och erkännande om att de hör till en viktig utbildad yrkeskår under krig och pandemier som spanska sjukan är en bärande del av berättelsen. Arvet efter Sophie Mannerheims lärdomar om hur plikt och renlighet är en dygd och hur sjuka, sårade soldater och barn skall skötas lever kvar hos de som gått i lära hos henne.

Liv Wentzel: Till Isela

ISBN 9789527224670

I sin tredje bok om Åland skildrar Liv Wentzel de hårda livsvillkor som gällde för kvinnor på landsbygden förr och i synnerhet för dem som inte följde utstakade vägar. Som icke normativ var du onämnbar.

Leonora är tillfreds med vardagens lunk, där hon och dottern lever och arbetar på gården i Björsby. Tiden då spänning och romantik kantade dagarna är förbi, åtminstone tror hon det. Men när Dagmar Grankvist flyttar till byn tänds en hemlig glöd och snart hopar sig även faror från annat håll. Hur stor makt har egentligen kyrkoherden i Geta? Kommer Leonora att få behålla sin dotter, Isela?

Anna Mendelsson: Han sa du tänker för mycket

ISBN 9789527224700

Vill du läsa en tankeväckande roman? Han sa du tänker för mycket, är ett roligt, konstigt och utmanande verk; det skapar huvudbry. Boken sticker ut ur den grå massan och den ger något nytt. Humorn ligger i vardagliga iakttagelser. surrealistiska tankeföreställningar och förvrängningar av det vi kallar normalt eller verkligt. Fantasi eller verklighet, vilket är vilket?

Han sa du tänker för mycket handlar om en person som levt ett normalt liv i en mellanstor stad med dess attribut och vardagsinslag. En dag märkte personen en slöja som täckte axlarna, en ”deppslöja”, och började en resa för att bli fri deppigheten. Läsaren följer med när personen börjar cykla och känner sig som en nyfödd. Protagonisten söker efter svaret på vad som gör en människa fri och tror sig funnit det i att cykla omkring och just leta efter sin ”stans”.  ̶ Jag ska inte till ingen stans, men vart ska jag någonstans? För någonstans ska vi eftersom vi är fira i detta, i att välja vart vi ska.

Dick Karlsson: Hackat i sten

ISBN 9789527224717

Hackat i sten är en hyllning till den bortglömda medelklassen, den lilla, föraktade människan, som aldrig syns eller hörs utan lever sitt undanskymda liv utanför mediernas strålkastare och bär samhället på sina axlar. Den tecknar en grovhuggen bild av människan, som försöker finna sin plats i samhället, en mening med livet under några generationer medan Bolaget härskar över skärgårdskommunen, som långsamt förvandlas och förvandlar under seklets gång.

Romanen följer även verklighet och fiktion, sanning och lögn då gränserna blir alltmer diffusa. De tre huvudpersonerna och berättarjagen målar sina subjektiva bilder av den autentiska verklighet de rör sig i samtidigt som författaren blandar sig i deras liv med sina ironiska kommentarer. Tro inte du är någonting, egentligen finns du inte ens till. Och läsaren bjuds in att följa deras fotspår i tiden, rummet.

Jaap Jonker: Uppdrag Åland

ISBN 9789527224724

Vintern 2018. Den holländska överinspektören Jacob Noordland hoppas på en vit och lugn julhelg på Åland, mitt i Östersjön. Det snöar verkligen och det är kallt. Men Jacob har svårt att hitta lugn. Genom kontakter med sin åländska kollega Eeva Loitonen blir han djupt involverad i en sedan länge utarbetad rysk plan för att annektera dessa strategiskt belägna öar. Detta kulminerar i en stormig januarinatt full av action till sjöss och på land och en spännande start på 2019. Kommer Jacob och Eeva, med hjälp av enheter från det finska gränsbevakningen, att lyckas förhindra Åland från att komma under ryskt styre igen?

Uppdrag Åland är Jaaps första boken i den planerade Ålandstrilogin. Han jobbar nu på uppföljaren. Jaap bor med frun Anki och hunden Buster växelvis i Hengelo (NL) och på Åland men dem ska emigrera till Åland sommaren 2023.

Tom Sandqvist: Det våta språket

ISBN 9789527224649

DET VÅTA SPRÅKET är en i essäform utvecklad skönlitterär reflektion kring ”det våta språket” med tonvikt på dadaismen genom Arthur Segal, Hugo Ball och Emmy Hennings på Cabaret Voltaire i Zürich 1916. Med det ”våta” språket avses den söndersprängda och typografiskt experimenterande syntaxen i dadaismen och dess kopplingar till frågor om främlingskap och identitet. En av utgångspunkterna är dadaismens förhållande till den östjudiska filosofin i det judiska bosättningsområdet i Östeuropa före Förintelsen.

Det finns en strömning inom litteratur och bildkonst med rötter tillbaka till åtminstone medeltida exegetik och judisk mystik som skyr det symboliska, föreställningen om ett djup i en bild eller en text, och i stället lyfter fram det konkreta: ytan, byggstenen, bokstaven, färgen, och som därmed underminerar maktspråk och ideologi. Sin kanske mest extrema form tog sig denna strömning under tidigt 1900-tal med dadaismen som ofta förnekade all mening: ”Ordet vill jag ha där det upphör och där det börjar.” skriver Hugo Ball 1916. Konsten och litteraturen skulle bygga upp och riva ned med en och samma rörelse. ”Tanken skapas i munnen” skriver Tristan Tzara i ett försvar för den improviserade ljuddikten som föds i ögonblicket, i munnen och talorganen, ett vått språk. Om man delar uppfattningen att skriften med dess alfabetiska tecken, interpunktion och syntax torrlägger språkets beroende av den muntliga traderingen, den orala framstötningen, skulle man kunna säga att den upplösta skriften vänder åter till kroppen och kroppsvätskorna som språkets grundförutsättning. Genom en religionsfilosofisk diskussion blir det också uppenbart att Hugo Ball – med Emmy Hennings – mycket väl hade kunnat skriva in sig i det tyska nazistpartiet om han hade fått leva till 30-talet, så skräckslagen var han inför dadaismens grundförutsättningar i det upplösta språket och det ”judiska tänkandet”.

Litorales utbud för 2023 ser mycket digert ut. Vi publicerar förteckningen över årets böcker i februari, men vi delger nu lite förhandsinformation. Sammanlagt ger vi ut fjorton romaner, biografier, noveller och versböcker, tre barn- och ungdomsböcker samt tre faktaböcker. Fyra böcker publiceras på våren och resten under sommaren eller tidigt på hösten. I år har vi nöjet att presentera flera författare nya för Litorale. Till dessa hör Marie Allen, Olav S. Melin, Christian Sundgren, Anna Mendelsson, Dick Karlsson och Jaap Jonker. Litorale har genom åren bevisat att vi har mera mod och större vilja till risktagning genom att ge många nya namn chansen att ge ut en debutbok, ny bok i Finland eller en översättning.

Bekanta teman träder fram i urvalet. Havet är temat för Tom Paxal, som fortsätter sina irrfärder och havsteman ursprungligen presenterade i Farlig hamn. Ettannat tema som kommer starkt fram och allt mera definierar Litorale är intimt lokala böcker. Jaap Jonkers roman är stadigt förankrad på Åland med en skvätt rysk inverkan. Liv Wentzels roman rör sig också i Åländska miljöer. Sonja Nordenswans roman för oss till både Åland och USA. Annika Gustafsson Flincks tredje roman handlar om Östnyland, främst Pernå. Även Marie Allens biografiska verk handlar bland annat om prästgården i Forsby. Elisabeth Sandelin har skrivit om Kirran i Helsingfors. Dick Karlssons roman rör sig i Pargas miljöer. Olav S. Melin behandlar hela Svenskfinland i sin översikt av den finlandssvenska pressens historia till dags dato. Christian Sundgren för oss bland annat till Paris i biografin om konstnärinnan Ada Thilén. Henrik Huldéns nya bok med rimmad dikt heter Hela härligheten.

Men för mig är de två mest spännande böckerna i år Tom Sandqvists essä kring dadaismen och Anna Mendelssons fyndiga och surrealistiska roman om att cykla sig fri. Där avvaktar jag läsarnas reaktioner med stor spänning. Bägge böckerna är bevis den latitud Litorale vågar ge sina författare.

Asger Albjergs och Irmelin Sandman Lilius barnböcker visar att vi även i år kommer ihåg våra yngre läsare.

Men eftersom vi är flexibla, är det möjligt att vi sticker in med något nytt ännu.

Pekka Barck

Av årets böcker är det lokalt förankrade böcker som intresserar vår läsekrets mest. Pernå, Åland, Hogland, Hangö, Ingå, Åbo och Oravais -böcker toppar bestseller listan. Enda undantaget bland de lokala böckerna är Pär Stenbäcks All världes vägar, som publicerades 2021.

1) Annika Gustafsson-Flinck: Det lönar sig inte att tiga

2) Berit Olanders: Vemses flicka är du då?

3) Olof Andersson: Hogland Paradisön i historiens malström

4) Maggie Gripenberg: Katten Esmeralda

5) Eja Arnkil: Musen Hummus

6) Pirkka Leino & Jarmo Saarinen: Åbo Båtvarf (2011)

7) Ann Holm-Mörn: Fabriken (2021)

8) Pär Stenbäck: All världens vägar (2021)

9) Anne, Jennie & Pekka Barck: Hyvon - Aikansa ikoni (2021)

Under det senaste dryga året har den åländska självstyrelsens 100-årsjubileum firats med pompa och ståt under devisen “100 år av egensinnighet”. Tomi Riitamaa som är litteraturvetare och Nya Ålands kulturredaktör reder ut frågeställningar. Hur pass egensinnig är då litteraturen som är sprungen ur öriket? Kan man till och med tala om en egen, åländsk litteratur? Både ja och nej, men mest ja, är svaret på den senare frågan.

För att man ska kunna tala om ett eget litterärt system är det vissa grundläggande kriterier som bör uppfyllas gällande den litterära infrastrukturen. Och visst kan vi bocka av de flesta delarna vad Åland anbelangar: det finns en mängd författare som publicerar sig regelbundet och mindre regelbundet, det finns hela 16 kommunbibliotek plus ett antal specialbibliotek, två dagstidningar och ett public service-bolag (är Åland månne världens medietätaste region per capita?) som uppmärksammar litteraturen och recenserar den. Det finns ett (förvisso numera slumrande) allmänutgivande förlag som fortsättningsvis ger ut någon titel med ojämna mellanrum, flera föreningar och andra sammanslutningar som också bedriver viss utgivningsverksamhet, det finns en litteraturförening och ett tryckeri och det finns läsare.

...

Ord och inga visor. Men så här drygt fyrtio år senare får vi hoppas att “trycket mot avvikande” inte är lika påtagligt som Widén uppfattade det då och att “oppositionella individer” inte längre tystas. Och visst känns det som att det åländska samhället är öppnare än så och att det kulturella samtalsklimatet har högre i tak i dag. Ålänningar har i alla tider rest mycket; man har gett sig ut på haven, ibland så långt som till andra sidan jordklotet, och ofta har man återvänt med nya impulser och nytt syre. Immigrationen har också varit påtaglig genom åren, och vi får inte heller glömma att många åländska författare är inflyttade – Valdemar Nyman, Leo Löthman, Sonja Nordenswan och Karin Erlandsson är bara några exempel.

 

Läs hela artikeln på Lysmasken

https://lysmasken.net/den-egensinniga-och-granslosa-alandska-litteraturen/?fbclid=IwAR1rifitVX9j4LBGWlHAYovh4F9aLF-QlWhL2MjUKD8gWeaaayHLE5ZMoio

 

 

Hangöförfattaren Irmelin Sandman Lilius har fått Svenska Akademiens pris till framstående författare av ungdoms- och barnlitteratur för år 2022. Prisbeloppet är 75 000 kronor.

 

Irmelin Sandman Lilius, född 1936, är en av de mest kända svenskspråkiga barnboksförfattarna i Finland. Hon debuterade 1955 med diktsamlingen Trollsång och är känd för böckerna som utspelas i den fiktiva staden Tulavall vid Finska vikens kust, bland annat Öppna min sjösäck (1998). Bland hennes bilderböcker kan nämnas Apelsinträdshuset (1984), Katten på stranden (1997) och Rasse Rask och Tofsugglorna (2020). Hennes senaste böcker om Tulavall är den fyrdelade sviten Tidens tiggare (2019) och romanen Baggens koja (2022).
Sandman Lilius har skrivit böcker för både barn och vuxna – sagor, dikter, noveller, romaner, reseskildringar och memoarer. Hon är också känd som bildkonstnär, och hon har själv illustrerat de flesta av sina böcker.
Sandman Lilius produktion omfattar mer än 60 böcker och hon har översatts till närmare 20 språk. Hon har belönats med en mängd priser, bland dem Tollanderska priset (2005), Svenska litteratursällskapet i Finlands främsta utmärkelse.
Svenska Akademiens pris till framstående författare av ungdoms- och barnlitteratur instiftades 2021 och delas nu alltså ut för andra gången. 2021 tilldelades Frida Nilsson priset.

 

https://www.vastranyland.fi/artikel/23a0ba93-4418-43a3-8891-46693eeb513e

 

Samfundet De Nio grundades år 1913 i Stockholm och delar årligen ut ett antal priser åt författare. Samfundet består av nio författare, litteraturforskare och översättare valda på livstid.

Stol 1 innehas av Anna Williams (tidigare stol 6)

Stol 2 innehas av Nina Burton

Stol 3 innehas av Jonas Ellerström

Stol 4 innehas av Kerstin Ekman

Stol 5 innehas av Gunnar Harding

Stol 7 innehas av Niklas Rådström

Stol 8 innehas av Madeleine Gustafsson

Stol 9 innehas av Johan Svedjedal

 

Den 17 december tilldelades nio författare De Nios julpris, SEK 50.000 var. Nalle var en av dem! Grattis Nalle till ett pris av kolleger. Vad är ett bättre bevis på ditt sköna skrivande än det?

 

Se även www.samfundetdenio.se

 

Historien om Swanen Tarantella är Litorales mest sålda bok genom tiderna.

Sju nautiska böcker i tio-i-topp förteckningen.

Alla luettelo Litoralen kaikkien aikojen myydyimmistä kirjoista.

 

1) Historien om Swanen Tarantella (Ramm-Schmidt), 1999 (1)

2) The Six Metre (Barck & Street), 2007 (2)

3) Åbo Båtvarf (Leino, Saarinen), 2011 (9)

4) Bröllop 1925 (von Fieandt), 1999/2000 (3)

5) Fira klingande kalas (Hulden, Lindqvist, Lindholm), 2010 (6)

6) Varför änglar åker sparkcykel (Randström & Baumane), 1996 (4)

7) 1918 En storm är lös (Wickström), 2017 (-)

8) Segel och hav (Rautapää, Barck & Lökström), 2004 (5)

9) Bore (Kindblom), 2007 (7)

10) Tunhamn (Torwalds-Westerlund), 2009 (-)

2020 är ett säreget år på så många sätt. Vi på Litorale firar 25 år i kulturens tjänst och tackar försynt våra läsare. Det har blivit hundratals böcker med många fängslande författare. Men nu är det dags att se framåt. I år förnöjer vi våra kära läsare med 14 nyheter, mera än någonsin tidigare.

Alla böcker som publiceras 2020, kommer både som pappersböcker och som e-böcker. Vi kommer också att pröva på några ljudböcker.

På barnbokssidan erbjuder vi två bilderböcker, Zille och gröten samt Adam i klistret, för de mindre med text av Asger Albjerg och färgsprakande illustrationer av Magdalena Åberg. Vidare har Irmelin Sandman Lilius skrivit och tecknat en ny barnbok i serien om Rasse Rask. Denna gång heter boken Rasse Rask och tofsugglorna. Elisabeth Sandelin har skrivit en ungdomsbok om Den stulna medusan och den kommer ut både på svenska och finska (Kadonnut Meduusa). 

Våra världsresenärer Nalle Valtiala och Chris Nyström skriver om de kolossala redwood träden i norra Kalifornien i boken Semper betyder evighet och om Benin i Afrika i boken Yovo Cadeau.

Av de etablerade skönlitterära författarna har Tom Paxal skrivit Havets hjärta, en fullföljning på den bejublade Farlig hamn, kanske hans yppersta verk. Leo Löthman avslutar sin åländska invandrartrilogi med Frihamn. Sonja Nordenswan har flippat ut till det frigjorda 1970-talet i boken A. Lena Persons hjärtehotell.

Bland nautiska böcker företer vi tre fascinerande nyheter: Gustav Wickströms bok Ett skepp kommer lastat som handlar om förbudstiden i Skärgårdshavet är garanterat en bestseller. Samma epok bemöts i Harro Koskinens bok om Allmogebåtar på Skärgårdshavet, som ges ut som tvåspråkig på svenska och finska. I den tredje boken rör vi oss också i Skärgårdshavet. Bodil Söderholms bok handlar om Barken Hoppet från Kimito.

Sist men inte minst skildrar ekojordbrukaren Mats Björklund jordbrukarens söcken under ett år i Mödan med grödan; vårens grönska och höstens mättnad, kalvningar och slakt, sådd och skörd, arbetstoppar och lågsäsong.

Under hösten ger vi ut tiotals tidigare publicerade pappersböcker som e-böcker och börjar läsa in av de mest populära äldre böckerna som ljudböcker.

Slutligen vill jag tacka för de gångna 25 åren och hoppas på 25 nya framgångsrika år.

Pekka Barck,

Litorale vd

Tre åländska författare har nyligen tilldelats arbetsstipendier från Finlands Svenska författareförening. Sonja Nordenswan , Leo Löthman och Carina Karlsson

Gomorrons flygande reporter Ann-Christine Karlsson hälsar på hemma hos Sonja Nordenswan, Leo Löthman gästar Gomorronstudion och Kulturmagasinet åkte hem till Carina Karlsson för att få veta om de tre författarnas skrivarprocess.

Lyssna på intervjuerna https://alandsradio.ax/gomorron/tre-alandska-forfattare-far-arbetsstipendium

Efter ett närmast monumentalt arbete som resulterade i biografin Sjutusen år i fyra delar om Carl-Gustaf Lilius, har Irmelin nu återgått till barnböcker. Nu ger hon ut en tradulja, som hon kallar det. Den traduljan är en tetralogi kallad Tidens tiggare och den består således av fyra böcker, en berättelsesvit. Tidens tiggares rörliga medelpunkt är Skeppet Sydväst, en liten, jaktriggad skuta som uppstod en sommardag för omkring sjuttio år sedan. Det var en barkbåt som Irmelin täljde med sin syster och sina kusiner.

Tidens tiggare, en fyrdelad romansvit för vuxna i fantasygenren, ingår i krönikan om staden Tulavall.

Sydvästens första egna bok var tåttsamlingen (också Irlmelins egen term) Barbidels hav som utgavs av Schildts 1986. Nästa Sydvästbok var Korpfolksungen, (Schildts 1994).

Den nya tetralogin Tidens tiggare börjar där Korpfolksungen slutar med Långvägaskogen. Därpå följer Illop, Botulf, och den avslutande delen Regnens berg, som är en kortare tått snarare än en tradulja.

Böckerna kan köpas från och med början av maj enskilt eller alla tillsammans i ett förmånligare paket under namnet Tidens tiggare.

Långvägaskogen ISBN 978-952-7224-07-6, Pris 14,90 €

Illop ISBN 978-952-7224-08-3, Pris 14,90 €

Botulf ISBN 978-952-7224-09-0, Pris 14,90 €

Regnens berg ISBN 978-952-7224-10-6, Pris 9,90 €

Tidens tiggare tetralogi (alla fyra böcker) ISBN 978-952-7224-11-3, 44,90 €

Årets nyheter listan toppas av Hangö 1918

1) Hangö 1918 (Österman)

2)Vi minns m/s Irma (McMullen)

3) Lilla festboken Jadekaninens gryta (Parland)

4) För mig, för dig, för oss (Lindelöf Granlund)

5) Båthuset (Sewon)

6) Fiskarkrönika2 (Valtiala)


Av de äldre böckerna toppas listan av den fiskspråkiga boken Åbo Båtvarf.

1) Åbo Båtvarf (Leino och Saarinen)

2) Per Otto Adelborg (Welin)

3) Lokikirja

4) En storm är lös (Wickström). Upplagan är slutsåld.

5) ASS 150 (Westerlund, Röberg, Leino)

6) Loggbok

 

 

 

Litorlale har publicerat böcker sen 1995. Den första boken vi gav ut var boken från talkshowen Talking Heads. Under årens lopp har det blivit drygt 100 böcker av över 50 författare från Finland, Sverige, England och Baltikum.

Nedan följer en förteckning över de 10 författare vars böcker sålt mest:

1) Pekka Barck

2) Dorrit von Fieandt

3) Christoffer H. Ericsson

4) Heinz Ramm-Schmidt

5) Henrik Hulden

6) Stefan Randström

7) Gustav Wickström

8) Tim Street

9) Pirkka Leino

10) Tom Paxal

 

Litorales försäljningsvolymer har passerat fjolårets mängder och omsättningen har ökat. Tillväxten kommer att vara betydande. Detta år kommer att bli förlagets mest framgångsrika. Det skall ni, kära läsare ha tack för. Glädjande är att även äldre böcker rört på sig och vi har kunnat minska på våra lagervolymer.

 

Tävlingen om årets bestseller är jämn. Just nu leder Hangö 1910 men det kan vara möjligt att Vi minns m/s Irma kan passera revolutionsboken på slutrakan. Tredje på bestseller listan är Jadekaninens gryta med en förhandsbeställning inberäknad.

 

Årets nyheter listan toppas av Hangö 1918

1) Hangö 1918 (Österman)

2) Vi minns m/s Irma (McMullen)

3) Lilla festboken - Jadekaninens gryta (Parland)

4) För mig, för dig, för oss (Lindelöf Granlund)

 

Efdet dessa böcker kommer följande fem i en jämn front och positionerna ändras varje vecka.

5) Båthuset (Sewon)

6) Fiskarkrönika2 (Valtiala)

7) Sjutusen år del IV (Sandman Lilius)

8) Bipacksedeln (Nyström)

9) En lycklig dag (Albjerg)

 

Av de äldre böckerna toppas listan av den fiskspråkiga boken Åbo Båtvarf. Nedanstående böcker har sålts i betydande volymer.

1) Åbo Båtvarf (Leino och Saarinen)

2) Per Otto Adelborg (Welin)

3) Lokikirja

4) En storm är lös (Wickström). Upplagan är slutsåld.

5) ASS 150 år (Westerholm, Leino, Röberg)

Under Nordiska litteraturveckan befann sig flera medlemmar i Finlands svenska författareförening (FSFF) på Åland för att träffa både yngre och äldre ålänningar. Författaren Nalle Valtiala, som bor i Grankulla, gästade Mariana Olofsson i Gomorronstudion för att berätta om författarkvällen i Mariehamn, och om sitt författarskap.

 

Lyssna på intervjun på Radio Åland:

https://alandsradio.ax/gomorron/forfattarkvall-pa-aland-under-nordiska-litteraturveckan

 

SFV-Magasinet 3-2018

Författaren Nalle Valtiala presenteras i SFV:s tidskrift Magasinet 3/2018 med anledning av både hans färska Topeliusbok på Litorale och hans 80-årsdag i januari 2018.

NalleValtiala fotoHHulden2018

Litorale 2018 utgivning

Vi har stora förväntningar inför 2018. Många spännande författare och böcker. Utbudet på manuskript har varit stort och standarden har inte blivit sämre. Vi vill presentera nio nyheter av etablerade och nya författare. Vi bjuder på en fartfylld och händelserik resa genom inbördeskrig, skärgårdsmiljöer, konstnärsliv, fiskefärder, skeppshaverier, andakt, kärlek och längtan. Vi ger också ut två barnböcker i år.

Årets konstnär är Peik Bäckström, vars far i tiderna skapade den klassiska Fiskarssaxen. Peik har illustrerat bägge barnböckerna, ritat vinjetter till Fiskarkrönikan samt målat fem bokpärmar. Litorale beundrar hans mångsidighet. En av bokpärmarna bygger på Tove Janssons målning "Åtta beaufort".

Nedan ett kort sammandrag:

Björn Österman: Hangö 1918 – Två röda och två vita månader

ISBN 978-952-5045-97-0, Pris 32,50 €

Illustrerad, inbunden, har utkommit. Omslagsmålning Peik Bäckström.

HANGÖ 1918 ger en bild av liv och händelser i staden under tiden före landstigningen och tiden efter den. Under två röda månader och två vita.

Chris Nyström: Bipacksedeln

ISBN 978-952-5045-98-7, Pris 29,50 €

Utkommer i juni. Omslagsmålning Peik Bäckström.

BIPACKSEDELN är delvis skriven i form av brev till Chris Nyströms avlidna make.

Nalle Valtiala: Fiskarkrönika2

ISBN 978-952-5045-99-4, Pris 28,50 €

Vinjetter av Peik Bäckström, utkommer i juni. Omslagsmålning Peik Bäckström.

Som ivrig fritidsfiskare bokförde Zachris Topelius sina bragder i en Fiskarkrönika. FISKARKRÖNIKA2 är å andra sidan fiktion – en roman, som i nitton avsnitt skildrar 1800-talsmästaren med metspö i hand eller dragande not.

Katariina Sewón: Båthuset

ISBN 978-952-7224-02-1, Pris 32,50 €

Illustrerad, inbunden, utkommer i juni.

Översatt från finskan av Malena Torvalds-Westerlund.

BÅTHUSET är en praktisk faktabok där författaren har samlat befintlig information och historiskt bildmaterial.

Asger Albjerg: En lycklig dag

ISBN 978-952-7224-00-7, Pris 22,90 €

Illustrerad av Peik Bäckström, utkommer i juni. Omslagsmålning Peik Bäckström.

Faror lurar på både människor och djur i Asger Albjergs bok En lycklig dag som är skriven i en munter ton. Boken lämpar sin för barn i åldern 6-10 år.

Catherine Lindelöf Granlund: för mig, för dig, för oss

ISBN 978-952-7224-03-8, Pris 29,50 €

Illustrerad, inbunden, utkommer i juni.

Catherine Lindelöf Granlund har skrivit andaktsboken för mig, för dig, för oss. Andakterna är reflektioner över bibeltexter och klipp ur livet som följer årstidernas växlingar vinter, vår, sommar och höst.

Irmelin Sandman Lilius: Sjutusen år Del IV

ISBN 978-952-5045-79-6, Pris 32,50 €

Illustrerad, inbunden, utkommer i juli.

Biografin SJUTUSEN ÅR DEL IV täcker konstnär Carl-Gustaf Lilius liv från 1988 till hans död 14 december 1998.

Milena Parland: Den lilla festboken

ISBN 978-952-7224-01-4, Pris 24.90 €

Illustrerad av Peik Bäckström, utkommer i augusti. Omslagsmålning Peik Bäckström.

Lilla festsagoboken ger exempel på olika sagor och legender om månfesten, sukkot, diwali, hallowéen, lucia, julen, kinesiskt nyår, nouruz, pesach, påsk, vesak och ramadan. Läsaren får reda på varför festerna firas och boken passar åldern 4-10 åringar.

Cecilia McMullen: Vi minns M/S Irma

ISBN 978-952-7224-05-2, Pris 32,50 €

Illustrerad, inbunden, utkommer i september.

Omslagsmålning av Tove Jansson.

Cecilia McMullen har dokumenterat fraktfartyget m/s Irmas förlisning. Frågorna och oklarheterna kring olyckan var många.

Tapani Suomisen kirja "Virastomestarin talvi" sisältää kertomuksia suurlähetystöelämän varjopuolista, jotka juuri syksyllä 2017 ovat keskustelun aiheena. Seksuaalinen häirintä ilmiönä on kansainvälisen #metoo-kampanjan myötä noussut yhteiskunnallisen keskustelun yhdeksi pääaiheeksi. Joulukuussa Suomisen kirjasta oli suuria juttuja useissa lehdissä.Iltalehti 11.12.2017 Suominen

Svenska YLE publicerade en artikel om boken "Ett gram morfin då och då"

"Jag är svag för böcker där miljön och atmosfären är lagom gammaldags" - Nalle Valtiala begår lustmord på klassiska detektiver och älskade deckarförfattare. (Klicka här eller på bilden för att läsa artikeln)

Valtiala YLE webbfoto hostlov

2016 gjorde Litorale alla tiders försäljningsrekord. Des skall ni, kära läsare, ha tack för. Vi rider på samma våg och ger ut fjorton böcker 2017. Fem av dem kommer före sommaren.

Nya Östis och Arbetarbladet skriver.

Arbetarbladet:

Igen är dom ute och både skjuter och jagar varandra. Alla ”banditer, agenter, miliser, farliga brudar och annat roligt” för att direkt citera Tom Paxals senaste och nu också sista del i kriminalromantrilogin om krematorievaktmästaren John Ström, boken Askad.

Paxal är något av en udda fågel bland dagens finlandssvenska författare. Han är uppvuxen i Rödbergen – en gammal tvåspråkig arbetar- och sjömansstadsdel i Helsingfors centrum och han har satsat på att skriva kriminalromaner.

En poäng med Paxals skildringar är att de delvis är verklighetsbaserade medan andra avsnitt är rena fantasiprodukterna

Men allt tar slut en dag. Så även Paxals trilogi. Hur det går för huvudpersonen John ska inte avslöjas här. Det får läsaren själv ta reda på. Men boktiteln ger en fingervisning därom.

Däremot får alla Tom Paxals entusiastiska läsare hoppas att han inte avslutat sin författarbana. Han har nämligen ännu mycket både att ge och skriva om.

Läs mera om Askad bland böckerna.

Åters böcker:

1. Tsarens gisslan

2. Låt vinet sjunga

3. Harald Levander

4. Maria Miller

5. Askad

Äldre öcker:

1. Vrakboken

2. Skärgårdshavet under ytan

3. Dödlig seglats

4. Emil och hans brigg

5. Herzogin Cecilie

 

"Valtiala kan formulera sig, serverar en del roliga anekdoter, bär inte sin beläsenhet för tungt, har ett nyfiket och skojfriskt huvud." Läs hela recensionen här:

Sonja Nordenswans bok En sång ur kylan (Litorale 2016) recenseras i tidningen Åland. Läs recensionen här:

Artikel och ljudklipp med Inger Östman på YLE:s hemsida nedan. Kopiera länkadressen till din webbläsare: https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/20/ny-bok-om-stora-ofreden-belyser-dagens-flyktingfragor

Bokmässan i Göteborg äger rum 22–25 september 2016

Helsingfors Bokmässa arrangeras den 27-30 oktober 2016.

Bokkalaset i Ekenäs ordnas den 9-14.11.2016.

10 nya titlar på svenska och en på engelska!

Litorales utgivning hösten 2016

Detta blir igen ett rekordår för Litorale. Vårförsäljningen har gått bättre än någonsin och vi har beslutat att publicera elva spännande böcker: tio på svenska och en på engelska. Tyngdpunkten är på prosa och dessutom ger vi ut några biografier samt två fackböcker.

Prosa

Nalle Valtiala: Rid söderut med vinden

Henrik Huldén: Vers för närsynta öron

Tom Paxal: Askad

Björn Österman: Harald Levander, aktivist

Vivi-Ann Barck: Maria Miller, internerad

Sonja Nordenswan: En sång ur kylan

Biografi

Irmelin Sandman Lilius: Sjutusen år – Del III

Irmelin Sandman Lilius: Sjutusen år – Del IV

Tapani Koskela: The Tore Holm Biography

Facklitteratur

Inger Östman: Peter den Stores krigståg 1714

Fira: Låt vinet sjunga. Vinvisor för fest och fröjd

Himlen över Helvetinjärvi toppar årets nyheter medan boken om Adelborg säljer mest av fjolårets böcker.

Inför julförsäljningen

 

Årets nyheter:

 

1)      Himlen över Helvetinjärvi (Löthman)

 

2)      Visans Vänner (Österberg)

 

3)      A-veneet (Saavalainen)

 

4)      ASS 150 (Westerlund-Röberg-Leino)

 

5)      Tähtäimessä (Paxal)

 

Äldre böcker:

 

1)      Per Otto Adelborg (Welin-Honkala)

 

2)      Emil och hans brigg (Wickström)

 

3)      Loukussa (Paxal)

 

4)      Saltsjudaren (Weissenberg)

 

5)      Reutsi (Hulden)

 

 

 

 

 

 

Tom Paxalin romaanitrilogian toinen osa Jagad on nyt käännetty suomeksi ja ilmestyy syyskuussa nimellä Tähtäimessä.

Hannamari Heinon käännöstyö on valmis ja kirja julkaistaan syyskuun alussa.
Hannamari käänsi myös vosi sitten romaanin Nitad suomeksi (Loukussa).

 

 

 

 

Litorale ger ut 8 böcker på svenska, finska och engelska 2015.

 

År 2015 celebrerar Litorale sitt 20-årsjubileum! Sjuttiotre böcker har knegat med, sammanlagt över 40.000 böcker. Medelupplagan är 700 böcker, men nuförtiden är det allt färre författare som når över 700 böcker per upplaga. Trots allt betraktar vi med förtröstan kommande tider. Det finns för jämnan svängrum för pluttiga och flinka aktörer i kommersen.

I år publicerar Litorale följande böcker:

Bosse Österbergs Visans vänner och jag utkommer kring midsommaren. Boken handlar om Sällskapet Visans Vänner r.f. ur författarens eget perspektiv, medlemmarnas öden och äventyr i en stollig och orättvis värld, gärningar som ibland höjer sig till stordåd, som inte utan målinriktad strävan kommit att leda till glädje och tillfredsställelse, ledd av VISAN.

Bosse Österberg föddes 1942 i Helsingfors, är en finlandssvensk musiker, författare, illustratör och arkitekt.

Leo Löthman har skrivit romanen Himlen över Helvetinjärvi. Den publiceras i juli. Romanen slår följe med en torparfamilj i mitten av adertonhundratalet, vilken småningom följer den tidiga urbaniseringens strömmar och söker sig till växande industriorter söderut. Epoken bjuder på handfast omstöpning och många prövningar genom ofärdsår, inbördeskrig och Spanska Sjukan. Berättaren är en sjöfarare och öbo som häpnar och fascineras av skogens djup, landets vidd och fastlandsmänskornas seder.

Löthman gav ut sin första roman år 1992. Sedan dess har han levt i litteraturens värld och gett ut elva romaner och mottagit flera pris och utmärkelser.

Bertil Ekenstén-Möller går tillbaka till Asienpolitikens rötter i sin politiska analys i boken Indien i förändring. Den publiceras i juli. Den indiska Ghandiklanens styrande kongressparti fick se sig besegrat i parlamentsvalet på våren 2014. Oppositionspartiet Bharatiya Janata Party (BJP) segrade med förkrossande majoritet. Narenda Modi blev premiärminister. Han har ett rykte om sig att vara dynamisk och rättfram. Detta kan betyda för Indien ett möte med modern tid.

Ekon.mag. Bertil Ekenstén-Möller var handelsattaché i Peking under Mao Zedongs kulturrevolution, Trade Commissioner i Bombay och handelssekreterare i New Delhi på 1970-talet. Efter sin hemkomst verkade han inom näringslivet i Finland.

Tapio Saavalainen har skrivit den finskspråkiga boken A-veneet – Suomalainen konstruktioluokka. Den behandlar de ärevördiga särklass A-båtarna och deras inverkan på vår seglingskultur under flera decennier. Boken introducerar båtklasser, konstruktörer, jakter och kappseglingar, men också kända rorsmän som Henrik Ramsay, eldsjälar såsom Sven Peacock och Långfärdsseglare såsom Henrik Kurtén.

Tapio Saavalainen, bosatt i Washington, har gjort en karriär inom IMF. Samtidigt har han ägt och förvaltat en av drygt 30 byggda A-båtar i Finland.

Tom Paxals kriminalroman Jagad har översatts till finska av Hannamari Heino. Översättningen heter Tähtäimessä och utkommer i september. Detta är del två i en kriminalromantrilogi som berättar om hur krematorievaktmästare John Henrik Ström blir intrasslad i en kriminalhärva så att han snart själv är en av dem som dirigerar spelet. Tähtäimessä är också en kärleksodyssé mellan honom och Nadja, en rysk dam som trollbinder honom.

Tom Paxal debuterade med ungdomsromanen Vännerna 1977. Paxal har under senare år bekräftat sin position som en mästare på att beskriva udda, kriminella miljöer och skuggiga hamnar på ett sätt som den finlandssvenska läsekretsen inte fått uppleva.

Mera segling på svenska blir det i Airisto Segelsällskaps 150-års historik, som redigerats av Pirkka Leino och kommer ut i augusti. ASS är en av Finlands äldsta idrottsföreningar och har hört till landets ledande jaktklubbar sen 1800-talet. Detta digra bildverk ger rättvisa för den anrika klubben.

Pirkka Leino, född 1976, är historielärare och författare från Åbo. Han har seglat med klassiska segelbåtar sedan 1998.

Litorale ger även ut en engelskspråkig bok, The Tore Holm Biography, som handlar om den rikssvenska båtkonstruktören, och har skrivits av Tapani Koskela. Den publiceras i oktober.

Tapani Koskela har sedan 1990 ägt en segelbåt designad av Tore Holm. Han har under årens lopp forskat i konstruktörens liv och beslutat publicera resultatet i bokform.

Litorale ger även ut en tvåspråkig loggbok till hösten.

 

 

 

 

 

Litorales mest sålda böcker under året.

De bäst sålda böckerna:

 

1) Tre båtar

 

2) Emil och hans brigg

 

3) Reutsi (på finska)

 

4) Jagad

 

5) Loukussa (på finska)

 

6) Edmund Pietralla

 

7) Däckslast

 

8) Stora båtar

 

9) Adelborg

 

10) Bhutans hemlighet

 

 

 

 

Litorale introducerar sex nya böcker till höstmarknaden och har därmed tredubblat produktionen. Nya böcker av Henrik Huldén, Rainer Alander, Jörgen Rönnback, Catarina Welin och Sampo Honkala samt Vivi-Ann Barck.

 

Chefen på WSOY:s inhemska litteraturavdelning dundrade att vi publicerar för mycket böcker i Finland. Hon har fel. Vi skall inte gå samma väg som den svenska bestsellermarknaden tagit. Vi på Litorale anser att det är bättre att publicera än att inskränka urvalet på böcker för att vissa mänskor väljer att dribbla med en elektronisk attiralj. Vi har brynt våra klor och effektiverat våra processer så att vi klarar av det. För att understryka vårt budskap, introducerar vi sex nya böcker för höstmarknaden utöver de sex böcker vi tidigare i år har introducerat.

Rainer Alander har skrivit romanen Däckslast som skildrar livet ombord och i hamnarna för lastfartyget Marina i slutet av 1970-talet. Sjölivet, sjömännens drömmar, fruar, flickvänner och prostituerade skildras med en blandning av sjuttiotalets råa värdesättningar, men också humor och ömhet. Däckslast är en roman om ett lastfartyg, som tar sig an sin sista resa i finsk ägo. Det är en realistisk berättelse med lättmaskerade förebilder och romanen bygger till stor del på författarens egna erfarenheter till sjöss.

I Jörgen Rönnbacks femte bok, kåseriboken Stora båtar segla bäst, får vi följa Zeke, den vandrande megafonen, Gösse Storrigg, Hederskommodoren Henning Hög-Sjöström och de rara kuttersmyckena Pimsu och Pamsu i en rad äventyr som utspelas i för alla seglingsbitna kända farvatten.

Catarina Welin och Sampo Honkala har framställt ett bilverk som baserar sig på konstnären Per Otto Adelborgs bilder och teckningar. Boken presenterar hans produktion i ord och bild. Adelborg har genom sina karikatyrer och målningar dokumenterat finska kriget, norska kriget och en hel del personligheter såsom Gustav IV, Karl Johan, Adlercreutz, von Döbeln, Kulneff, Möllersvärd, Carl Gustaf & Anders Wilhelm Ramsay och von Essen. Han har även avbildat folkdräkter, spel och lekar, soldatliv, fester, musik och dans.

Vivi-Ann Barck har skrivit en roman om Edmund Pietralla och hans familj. Boken är en sann släktkrönika om den tyska familj, Pietralla. Efter första världskriget flyttar familjen till Finland och Edmunds far August börjar arbeta på Raumo glasbruk. När hans söner är vuxna bryter andra världskriget ut och sönerna skickas som tyska medborgare till Tyskland för att erhålla arméutbildning. Under kriget blir sönerna tillfångatagna och satta i fångläger, medan de finska kvinnor som de gift sig med satt i interneringsläger i Finland. Boken utreder krigsförvecklingarna i detalj men också familjens öden i de olika glasbruk och orter de bodde i, såsom Skinnarvik och Hangö.

I Henrik Huldéns Gromit samlar sig har vi samlat hans verser med träffsäkra iakttagelser, mödolöst rimsmide och roliga ordval, publicerade under signaturen Gromit i Hufvudstadsbladet. Huldén är ett av dagens stora namn på den svenska verskonstens område. I några koncentrerade rader lyckas han uttrycka tankar och känslor på ett sätt som både roar och fascinerar. I den här samlingen har vi samlat ett hundratal av Huldéns verser, lika användbara för högläsning som för reflektion. Gromits första samlingsvolym är en verskavalkad med knorr.

Henrik Huldén har skrivit en bok för SFV om Claes Cedecreutz, den trollande kirurgen från Kymmenedalen. Litorale tar sig an den finska översättningen. Boken är en sång som handlar om en skicklig kirurg, en burdus läkare, en hypnoterapeut, en cirkusdirektör, en visförfattare, en entusiasmerare, en regelbrytare, en medmänniska, en grov skämtare, en pådrivare och en social begåvning.

 

 

 

 

 

Älskar du böcker? Vi behöver flera personer som kan hjälpa oss med korrekturläsning och med att forma manuskript till publiceringsdugliga böcker.

Ibland kan vi få manus som i och för sig är fina, men de behöver ännu bearbetas en aning. Litorale har hjälpt många författare med deras manus så att de kan publiceras. Nu har du en chans att hälpa oss. Skicka gärna en amail till kontakt(at)litorale.fi.

 

 

 

 

Litorale firar idag 19 år inom förlagsverksamheten. Förlaget grundades den 25 januari 1995 för att publicera boken Talking heads skriven av TV-gänget Randström, Weurlander, Eriksson, Åhman och Andelin.

Bokvärlden har förvandlats markant under de senaste 20 åren. Men Litorale strävar på, stundligen jämkande enligt nya omständigheter. Men världen kan bli hur global som helst. En realitet kvarstår under alla omständigheter: Det finns för jämnan intresse för lokalt förankrade böcker och böcker om hav och vår vackra skärgård. Det måste också finnas motparter till de stora förlagen och supermarketarnas försagda bokutbud. Annars tar bestsellerkulturen över även vår fjära finska bokproduktion som i dagens värld är ensam i sitt slag världen över. Tack till alla författare som gett oss medryckande manuskript att läsa och publicera. Tack till SLS, Kustantajat, Fili och alla andra organisationer som oförtröttligt knogat för boken till fromma för alla. Tack till alla medarbetare som strosat och lotsat för att ge ut alla 55 olika böcker vi gett ut. Tack till bloggare, tidningar, tidskrifter, radio och TV för alla de fina recensionerna. Tack till alla läsare som köpt uppemot 30.000 böcker under alla dessa år. Tack till alla våra ståndaktiga återförsäljare från Akademen till Hannas Horisont på Utö som möjliggjort detta. I år ger Litorale ut fler böcker än någonsin och deltar i bokmässorna i Frankfurt och Helsingfors.

 

 

 

 

 

Litorale har redan slagit fast sex böcker för 2014 och flera är på väg. Detta blir alla tiders bokår!

På våren utkommer följande böcker:

Bertil Ekenstén-Möller fortsätter sin rundfärd i Asien och utforskar det förtegna kungadömet Bhutan i den nionde boken Bhutans hemlighet. Professor Gustav Wickström debuterar med en historisk återgivning om en Korpobrigg i Emil och hans brigg. Boken publiceras på försommaren. Pekka Barck har skrivit boken Tre båtar som handlar tre båtars öden med inslag om bland annat minister Eljas Erkko, minister Henrik Ramsay, konstruktör Gösta Kyntzell, skeppsredare Sven Salén, och dagens seglare såsom Kenneth Varsanpää, Eero Lehtinen och Henrik Tenström. Boken säljs med ensamrätt av Akademen. Boken behandlar i främsta rummet kappsegling och vad som behövs för att triumfera i kappseglingar.

På sommaren/hösten utkommer följande böcker:

Tom Paxal håller på att lägga sista hand vid en fortsättning på Nitad. Fortsättningsdelen heter Jagad. Men innan detta ger vi ut Nitad på finska. Dan Weissenberg skriver en historisk biografi om Nils Gustav von Schoultz, en bagare, kemist och gambler som slutligen hängdes för att han ledde ett anfall mot britterna i Kanada.

 

 

 

 

Vrakboken årets succebok.

Årets bestsellers har kristalliserats fram.

1) Vrakboken (Saanila/Lund)

2) Herzogin Cecilie  (Weissenberg)  

3) Fångad av vinden (Hirvonen)

4) Nitad (Paxal)

5) Skärgårdshavet under ytan (Saanila/Saanila)

6) Åbo Båtvarf (Leino/Saarinen)

7) Sri Lankas dilemma (Ekenstén-Möller)

8) Barnet som kunde flyga (Laxén)

9) Kalasboken (Hulden/Lindqvist/Lindholm) 

10) Tunham (Torvalds-Westerlund )

Ett varmt tack till alla våra besökare på mässan

 

 

 

 

På Litorale har vi länge grubblat på och förfäktat om hurudan bokens framtid ser ut. Det där är en självklar fråga, säger ni, men sakläget är inte så självklart om man tar sig en djupsinnigare funderare. Denna artikel innehåller också flera inlägg från våra författare. Låt oss förklara lite hur vi tänker och tror: Det har varit tumult inom bokmarknaden under de senaste åren. Alla har talat om sammanslagningen av Schildts och Söderströms förlag. Och författarna motsatte sig. Både Schildts, Söderströms, Husis och framför allt modersmålslärarna gör faktiskt ett mycket gott jobb för litteraturen. Men sammanslagningen var ingen lösning, bara ett symptom för att branschen genomgår en stor omstrukturering som ännu kommer att pågå i flera år. Problemen kvarstår. Så håll i hatten.

Trots detta verkar många förlag och bokhandlar i Finland köra med samma strategi som tidigare. Nu kan ni tänka att allt är annorlunda i Finland. Kanske så. Vi är ett beläst land. Men många barn är ganska intrasslade i Internet redan innan de kan skriva ordentligt. Vi vill påstå att vi har en ny form av läsare som inte kommer till oss om vi inte går till dem. Vi tror också att få förlag på bokmässan har en kundkrets vars medelålder skulle sjunka från år till år. De som lider mest är förlag, tryckerier och bokhandlar som inte kan reagera tillräckligt snabbt.

För de små och stora förlagen i Finland är hoten: Internet och andra medier som lockar läsare. Svårt att få fram böckerna: recensionerna. Liten trovärdighet i Sverige och en krympande massmarknad. Otillräcklig bredd, bestsellerkulturen äter upp experimentlust. Biblioteken har smalare urval och färre utlåningar.

Sverige är ett kapitel som torde vara ganska genomarbetat, och några nya patentlösningar kanske inte finns. Alla Finska förlag har garanterat noga undersökt hur den svenska marknaden kunde erövras, och några har delvis lyckats. Samarbeten med svenska förlag finns, delupplagor i respektive länder fungerar. Också författarna och FILI jobbar flitigt med detta. För mindre förlag och smalare litteratur är detta naturligtvis en extra stor utmaning. För att synas i Sverige behöver man volymer, som kostar pengar långt innan man sålt en enda bok. E-marknaden är lite annorlunda, men också där är det trängsel.

Och världen ändras med fart för bokhandeln. amazon.com i USA säljer idag mera e-böcker än pappersböcker. Akademen möter på motstånd av adlibris.com och cdon.com. Stora och små bokhandlar går i konkurs och ersätts av supermarket bokhandlar, som är helt ointresserade av annat än mainstream. Böckerna föråldras snabbare än de kinesiska äpplena i fruktdisken.

Hem och skola spelar en central roll. Men social media på Internet kan ge något endast bokringar kan ge: gemenskap och samhörighet. Om en person har en modern multimedia telefon, använder hon endast mindre än 10 % att tala. Resten är olika spel, social samvaro etc. Det är åtskilliga minuter (timmar) om dagen, som är bort från allt annat. Även att sätta sig ner och läsa en bok i lugn och ro.

Så vad tänker vi på Litorale göra?

För det första hoppas vi på att vi har styrka att fortsätta fokusera på litteratur med starkt specialiserad, marin och lokal förankring. Det finns alltid armbågsrum för en specialiserad bok av god kvalitet.

Vi vill också föreslå samarbete för de små förlagen såsom Vingpennan och PQR etc. Detta ger oss alla bredd. PQR tog initiativet till en gemensam katalog i fjol. Det var strongt. Vi kunde också använda oss av gemensamma agenter i Sverige.

Vi vill också utmana alla till en öppen diskussion med tidningar, fonderna, författarna, bokhandlarna och förlagen. Det bästa vi kan åstadkomma tillsammans är att skapa ett helt nytt forum för böcker på Internet Tillsammans borde vi även fundera, hur vi får den unga läsaren till boken eller boken till den unga läsaren.

Eftersom det är så svårt att få fram tryckta recensioner i pressen, föreslår vi också att förlagen tillsammans sätter upp en ny modell för recensioner. Läsare borde nunna ranka alla böcker på ett ställe. Författare borde kunna inbjuda personer att recensera deras böcker. Recensenter borde premieras med stjärnor på samma sätt som till exempel på tripadvisor.com. Allt detta så att läsaren fortfarande kan plocka upp sin bok på Akademen, Kungsbokhandeln, Tias Bok eller vilken som helt annan bokhandel i Svenskfinland.

Kommentera om ni vill till Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

 

 

 

 

Pröva på våra "udda bokhandlar". Litorales bokhandlar finns i ett antal bodar, skjul, kiosker och caféer i skärgården.

Litorales sommarböcker finns tillhanda i en antal bokhandlar, bodar, skjul, kiosker, butiker, bunkringsställen och caféer i skärgården.

Våra sommarböcker försöker hitta dig på dessa smultronställen:

Lovisa
Loviisan kirjakauppa
Karis
Karis bok & papper
Luckan
Ekenäs
Kungsbokhandeln
Hangö
Restaurang På Kroken
Tias bok
Rosala
TB Marin
Vikingacentret
Högsåra
Farmors Café
Kejsarboden
Tunhamn
Thelma Brunström
Jurmo
Mattsons affär
Nötö
Nötöboden
Utö
Hannas Horisont
Nagu
Gästgiveri Martta
Turistinformastionen och sjöfartshuset
Korpo
Skärgårdscentrum Korpoström
Norrskata
Norrskata Seagull
Pargas
Booklet
Gullkrona butiken
Sattmarks stuga
Åbo
Forum Marinum
Föripuoti
Luckan
Pieni kirjapuoti
Turun kansallinen kirjakauppa
Mariehamn
Lisco bokhandel
Ålands Sjöfartsmuseum

 

 

 

 

Den finskspråkiga boken Åbo Båtvarf, Dan Weissenbergs Herzogin Cecilie och Vivi-Ann Barcks Fiskarens dotter är årets läsarvavoriter.

 

 

 

 

 

Litorales julförsäljning och sista kvartal 2011 slog alla tidigare rekord.

 

 

 

 

 

The Six Metre lika klar tvåa och Tunhamn ohotad trea.

1) Fira klingande kalas (Hulden/Lindholm/Lindqvist)

2) The Six Metre (Barck/Street)

3) Tunhamn (Torvalds-Westerlund)

4) Quo vadis, Pakistan (Ekenstén-Möller)

5) Svart spegel (Paxal)

6) Segel & hav (Rautapää, Barck, Lökström)

7) Familjen Storgårds (T. Karlsson/Storgårds)

8) Barnet som kunde flyga (Laxen)

9) Vindslitet (Ericsson) & Dödlig seglats (K. Karlsson)

 

 

 

 

 

Malena Torvards-Westerlunds skärgårdbok om Tunhamn är årets bestseller. Alla i lager varande böcker sålde detta år, som både omsättningsmässigt och mätt med volymer var rekordår. The Six Metre säljer fortfarande väl ute i världen. Det skall ni, kära läsare, ha tack för. Gott Nytt År!

 

 

 

 

 

The Six Metre är överlägsen bestseller och nu exporterad till över 50 länder i alla världsdelar. Baron Ungern, Farlig hamn och Bore säljer också i större volymer. Gröhns Kvarken-trilogi säljer i Österbotten. Historien om Swanen Tarantella fortsätter att sälja väl, trots att den första upplagan utkom för tio år sedan.

 
1) The Six Metre - 100 Years of Racing (Barck/Street) 

 

2) Bore (Kindblom)

 

3) Baron Ungern (Rönnqvist)

 

4) Farlig hamn (Paxal)

 

5) Segel & hav (Rautapää/Barck) 

 

6) Strandsvall (Ericsson)

 

7) Kvarkens folk (Gröhn)

 

8) Historien om Swanen Tarantella (Ramm-Schmidt)

 

9) Spökhistorier (Karlsson)

 

10) Krigsvinter på Larsäter (von Fieandt)

 

 

The International Six Metre Association tilldelade Pekka Barck Jean-Pierre Odero Trophy för hans insatser för klassen genom tre böcker: Sexornas jakt, May Be IV samt The Six Metre.

 

 

 

 

 

Tom Paxal och Marita Lindquist emottog det Längmanska priset på svenska ambassaden i Helsingfors den 21.5.2007.

 

 

 

 

 

Bore-boken bästa svenskspråkiga bok på toppsellerlistan.

 

 

  

1) Bore (Kindblom)

 

2) The Six Metre - 100 Years of Racing (Barck-Street) 

 

3) Farlig hamn (Paxal)

 

4) Kvarkens folk (Gröhn)

 

5) De tysta skotten i Kvarken (Gröhn)

 

6) Tankelek (Forssell)

 

7) Det hände vid Kvarkens stränder (Gröhn)

 

8) Simpans hav och hamnar (Sandman Lilius)

 

 

 

"De tysta skotten i Kvarken" har sålt bäst tack vare god åtgång i Vasatrakten. Av de äldre böckerna har Segel & hav sålt bäst, medan "Baron Ungern, Mongoliets härskare" kommer på tredje plats.

 

 

 

 

 

Strandsvall har klarat sig bäst i julförsäljningen. Simpans hav och hamnar följer tätt efter. Höstens nyhet Spökhistorier har sålt mycket väl. Krigsvinter har sålt bäst i Sverige.
1) Strandsvall (Ericsson)

2) Simpans hav och hamnar (Sandman Lilius)

3) Spökhistorier (Karlsson)

4) Krigsvinter på Larssäter (von Fieandt)

5) Segel och hav (Rautapää)

Segel och hav sålde bäst 2004!

Krigsvinter på Larssäter sålde bäst i december och passerade två böcker.

 

1) Segel och hav (Rautapää, Barck & Lökström)

2) Krigsvinter på Larssäter (von Fieandt)

3) Finlands sydkust (Ericsson)

4) Vindslitet (Ericsson)

5) Det hände vid Kvarkens stränder (Gröhn)

Den 5 februari 2004 fick Pekka Barck motta Svenska Litteratursällskapets pris för fackverket Finlands segeljakter

SLS Prisnämnds motivering:

Ett pris om 5 000 euro ur Femtioårsfonden tillföll förläggaren Pekka Barck för hans översiktsverk Finlands segeljakter. Författaren har under ett flertal år forskat i, samt både sakkunnigt och inspirerande skrivit om fritidssegling och segelbåtar i finländska farvatten. Det senaste bidraget i ämnet omspänner en 70-årsperiod från allmogebåtarnas tid fram till 1920. Framväxten av nya båttyper blir här ingående belyst samtidigt som också konstruktörer, båtvarv, seglare och seglarliv på ett intresseväckande sätt i ord och bild dokumenteras.