Det privatägda förlaget Oy Litorale Ab har under de senaste 25 åren etablerat sig som ett betydande förlag i Finland. Förlaget ger årligen ut 10–15 böcker på svenska, finska och engelska. Förlagets marknadsandel har stadigt vuxit sen det grundades 1995.

Läs mer...