• Datum: 07-03-2003
 • Recensent: Jouni Luotonen
 • Media: Talouselämä
 • Bok: När Finland reste sig ur krigets aska
 • Författare: Heinz Ramm-Schmidt
 • Datum: 06-03-2003
 • Recensent: KF
 • Media: Kyrkpressen
 • Bok: Tills döden skiljer oss åt
 • Författare: Gwen Marttinen
 • Datum: 08-02-2003
 • Recensent: 0
 • Media: Suomen Potilas
 • Bok: Tills döden skiljer oss åt
 • Författare: Gwen Marttinen
 • Datum: 05-01-2003
 • Recensent: Eva Wörlund
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Minns du 30-talet, Theresa?
 • Författare: Dorrit von Fieandt
 • Datum: 28-12-2002
 • Recensent: Bror Rönnholm
 • Media: Åbo Underrättelser
 • Bok: Henry Ericsson - Min far
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 22-12-2002
 • Recensent: Ralf Friberg
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: Tyrrhensk kust
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 30-11-2002
 • Recensent: Henrik Cederlöf
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: När Finland reste sig ur krigets aska
 • Författare: Heinz Ramm-Schmidt
 • Datum: 23-11-2002
 • Recensent: Benita Ahlnäs
 • Media: Borgåbladet
 • Bok: Henry Ericsson - Min far
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 21-11-2002
 • Recensent: Henrik Cederlöf
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: Henry Ericsson - Min far
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 15-11-2002
 • Recensent: Barbro Enckell-Grimm
 • Media: FPA-Bladet
 • Bok: Tills döden skiljer oss åt
 • Författare: Gwen Marttinen
 • Datum: 31-10-2002
 • Recensent: Bengt von Bonsdorff
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Henry Ericsson - Min far
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 21-12-2000
 • Recensent: Thure Malmberg
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Sommarlek - Porkala-Barösund 1789
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 16-12-2000
 • Recensent: Egil Green
 • Media: Borgåbladet
 • Bok: Sommarlek - Porkala-Barösund 1789
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 31-10-2000
 • Recensent: Annika Hällsten
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Bröllop 1925
 • Författare: Dorrit von Fieandt
 • Datum: 05-03-2000
 • Recensent: Thure Malmberg
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Sommarlek - Porkala-Barösund 1789
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 02-02-2000
 • Recensent: Egil Green
 • Media: Borgåbladet
 • Bok: I skuggan av ett krig
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 02-02-2000
 • Recensent: Henrik Cederlöf
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: I skuggan av ett krig
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 09-01-2000
 • Recensent: Gustaf Widén
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: I skuggan av ett krig
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 13-09-1998
 • Recensent: Gustav Widén
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: Överste i avsked - En roman från ofärdstider
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 29-08-1998
 • Recensent: Gunnar Hård av Segerstad
 • Media: Vasabladet
 • Bok: Överste i avsked - En roman från ofärdstider
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 26-08-1998
 • Recensent: Egil Green
 • Media: Borgåbladet
 • Bok: Överste i avsked - En roman från ofärdstider
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 13-08-1998
 • Recensent: Henrik Cederlöf
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: Överste i avsked - En roman från ofärdstider
 • Författare: Christoffer H. Ericsson
 • Datum: 24-01-1997
 • Recensent: Juha Aromaa
 • Media: Puuvene 1/1997
 • Bok: May Be IV Jubileumsskrift 1936-1996
 • Författare: Pekka Barck
 • Datum: 08-01-1997
 • Recensent: Olli Hakkarainen
 • Media: Helsingin Sanomat
 • Bok: May Be IV Jubileumsskrift 1936-1996
 • Författare: Pekka Barck
 • Datum: 13-09-1996
 • Recensent: Matti Murto
 • Media: Vene
 • Bok: May Be IV Jubileumsskrift 1936-1996
 • Författare: Pekka Barck
 • Datum: 11-07-1995
 • Recensent: Mary-Ann Bäcksbacka
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
 • Författare: Stefan Randström
 • Datum: 12-05-1995
 • Recensent: Dan Kronqvist
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
 • Författare: Stefan Randström
 • Datum: 10-05-1995
 • Recensent: 0
 • Media: Studentbladet
 • Bok: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
 • Författare: Stefan Randström
 • Datum: 13-04-1995
 • Recensent: Peik Johansson
 • Media: Ylkkäri
 • Bok: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
 • Författare: Stefan Randström
 • Datum: 07-04-1995
 • Recensent: Annika Hällsten
 • Media: Hufvudstadsbladet
 • Bok: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
 • Författare: Stefan Randström
 • Datum: 22-03-1995
 • Recensent: 0
 • Media: Linkki
 • Bok: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
 • Författare: Stefan Randström
 • Datum: 06-03-1995
 • Recensent: Jorma Heinonen
 • Media: Keskisuomalainen
 • Bok: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
 • Författare: Stefan Randström
 • Datum: 23-10-1993
 • Recensent: 0
 • Media: Hangötidningen
 • Bok: Villa Doris Jubileumsskrift
 • Författare: Pekka Barck
 • Datum: 01-01-1970
 • Recensent: Henrik Cederlöf
 • Media: Västra Nyland
 • Bok: Sommarlek - Porkala-Barösund 1789
 • Författare: Christoffer H. Ericsson