• Datum: 06-02-2024
  • Recensent: Luckan Bokfika
  • Media: Luckan
  • Bok: Ada Thilén och hennes landskap
  • Författare: Christian Sundgren

Journalisten, publicisten och ämbetsmannen Christian Sundgren har bl.a. varit med om att grunda Reportar utan gränser i Finland. Utöver detta har han bland annat varit verksam vid utrikesministeriets avdelning för utvecklingssamarbete

Nu har han skrivit en bok om konstnären Ada Thilén som på ett nyfiket, intressant och respektfullt sätt lyfter fram vilka utmaningar kvinnliga konstnärer mötte under 1800-talet.

Christian Sundgren presenterar landskaps- och porträttmålaren Ada Thilén (1852 - 1933) och hennes roll i kvinnornas kamp för att hävda sig som yrkeskonstnärer.

Tack vare sitt målmedvetna arbete vitaliserade Ada och hennes målarsystrar samhället och lyfte i synnerhet fram kvinnan i konsten för att ge henne synlighet.

Boken ges ut av Litorale

Titta på Intervjun på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6xi6HSvSees