• Datum: 25-08-2023
  • Recensent: Malin Johansson
  • Media: Åbo Underrättelser
  • Bok: Hackat i sten
  • Författare: Dick Karlsson

...

Romanen följer en pargassläkt under cirka 100 år med början omkring 1920-talet där tre huvudpersoner berättar om sin verklighet, samtidigt som författaren på ett ironiskt sätt blandar sig i deras liv. Berättelsen sträcker sig över fyra generationer och slutar tidsmässigt ungefär idag.

- En annan huvudperson i romanen är Pargas och skärgården, säger Karlsson och lyfter fram att platserna har en viktig roll i boken.

Platserna är autentiska med några få undantag. Förutom platserna, spelar Bolaget en viktig roll då det påverkat människorna i samhället på många sätt. 

...