• Datum: 06-07-2023
  • Recensent: Henrik Othman
  • Media: ÖT
  • Bok: Det fria ordets fyrvaktare. Tidning på svenska i Finland i 250 år
  • Författare: Olav S. Melin

"Olav S Melin skriver ett stycke finlandssvensk presshistoria."

"Olav S Melin, meriterad journalist och skriftställare med bakgrund som bland annat chefredaktör och kommunikationsexpert, har tagit sig för att skildra de 250 åren i sin bok ”Det fria ordets fyrvaktare. 250 år av svensk tidningsutgivning i Finland”.

Det är en fängslande berättelse som inte bara handlar om presshistoria utan också i högsta grad om det landskap, de ekosystem pressen verkat och verkar i. Som en röd tråd genom boken löper de politiska, ekonomiska och kulturella ramar tidningarna fungerat i och som påverkat deras utveckling."

...

"Melins historieskrivning går långt utanför ett snävt avgränsat fokus på tidningarna och ger en järnranson av Finlands historia samt visar hur tidningarna varit avhängiga av den verklighet de verkat i."

...

"”Det fria ordets fyrvaktare” är ändå ett viktigt bidrag till historieskrivningen om den finlandssvenska pressen – och inte bara en historieskrivning, Melin blickar framåt och analyserar de risker och möjligheter den digitala verkligheten innebär."