• Datum: 03-01-2023
  • Recensent: Bo Pettersson
  • Media: Hbl
  • Bok: Svart saga
  • Författare: Nalle Valtiala

"Hur skriver man om rasism för barn och ungdom – eller för vuxna, för den delen? Det vet Nalle Valtiala, som skrivit en saga för alla åldrar."

...

"Skildringen av Rosies skolgång som förstaklassare är i mycket trovärdig. Likaså beskrivningen av de vuxnas reaktioner, även om utvecklingen mot antirasism bland barn och föräldrar kan kännas väl snabb. Likväl handlar det uttryckligen om en saga, så man kan läsa Rosies berättelse som en fantasi om hur den socialpolitiska utvecklingen i bästa fall kunde ha gått i södra USA på 1950-talet."

...

"Valtiala har skrivit en medryckande historia som speglar ett samhälle i förändring genom de problem och äventyr Rosie och hennes vänner upplever i skuggan av Ku Klux Klan. Dem ska jag inte orda om, dem får Rosie själv berätta."