• Datum: 20-01-2022
  • Recensent: Victoria Lundgren
  • Media: Bibliotekskanalen
  • Bok: Till stoft för vinden
  • Författare: Sonja Nordenswan

Livestream-inspelning av presentationen “Åländska böcker” som hålls av Victoria Lundgren från Mariehamns stadsbibliotek. Webbinariet “Bokkarusellen 2022” hölls den 18-20 januari 2022. Bibliotekspersonal från olika delar av Svenskfinland bokpratar om böcker som utkommit år 2021.

Bokkarusellen arrangerades av Svenska samarbetsgruppen för utvecklingsuppdrag ÅKE i samarbete med det riksomfattande specialuppdraget Erte (Seinäjoki stadsbibliotek har ett riksomfattande specialuppdrag att stöda barn och ungas läsande och läskunnighet genom biblioteken) samt Bibliotekskanalen.

https://www.kirjastokaista.fi/sv/victoria-lundgren-bokkarusellen-2022-alandska-bocker/

Presentationen av Litorales böcker börjar ungefär vid 5:50.