• Datum: 13-02-2021
  • Recensent: Ann-Christine Snickars
  • Media: ÅU
  • Bok: Semper betyder evighet
  • Författare: Nalle Valtiala

"Valtialas författarskap är mångskiftande och spänner över många genrer - novell, roman, essä, hörspel, kåserier och kolumner."

...

"Nalle Valtialas Semper betyder evighet väver ihop det allmänna med det enskilda, kunskap med minnen. Konkret innehåller den  mycket som vi lärt känna som hans särskilda intressen: naturlandskap och miljö, litteratur och familjehistoria, kalifornisk redwood och cykling."

...

"men han tänker framåt som ett träd, förankrande, förgrenande."