• Datum: 23-12-2020
  • Recensent: Monica Forssell
  • Media: ÅU
  • Bok: Talonpoikaisveneet Saaristomerellä – Allmogebåtar på Skärgårdshavet
  • Författare: Harro Koskinen

"Det tvåspråkiga verket på över 200 sidor, rikt illustrerat och komplett med ordlidsta, presentation av ekor, roddsumpar, skötbåtar och storbåtar har sin givna plats i alla båtintresserades bokhylla."

...

"Boken andas kärlek till båtar..."