• Datum: 26-05-2021
  • Recensent: Tomi Riitamaa
  • Media: Nya Åland
  • Bok: Till stoft för vinden
  • Författare: Sonja Nordenswan

"Nordenswan har sedan debuten 2007 publicerat sju romaner. Innan dess har hon bl.a. jobbat till sjöss. Hon är ursprungligen från Ekenäs, men sedan länge bosatt i Mariehamn. Kanske är ö-horisonten och havserfarenheten bidragande orsaker till att hon vågar famna så brett i både tid och rum."

...

"Här är friskt vågat hälften vunnet. Att betrakta Ålandsfrågan i relief mot Irlands blodiga frihetskrig och reflektera hur olika de hundra åren som följt har varit på Åland respektive Irland är tankeväckande."

...

"Nordenswan är en hejare på öppningar, både formmässigt och tematiskt. Kapitlen inleds effektivt in medias res. Hon förflyttar vigt läsaren i tid och rum och behöver bara några meningar för att introducera spelplatser och skeenden, men sen tenderar gestaltningen att gå i stå."

...

"Som historielektion är dock boken riktigt givande och utges lämpligt till Ålands jubileumsår.

"Till stoft för vinden" blir Nordenswans sjunde roman i ordningen. Romanen utgör tredje delen i den löst sammanhållna romantrilogin där "En sång ur kylan" (2016) och "Frihetens pris" (2019) utgör de tidigare delarna."