• Datum: 28-07-2021
  • Recensent: Freja Rudels
  • Media: ÅU
  • Bok: Till stoft för vinden
  • Författare: Sonja Nordenswan

"NORDENSWAN är en hejare på öppningar, både formmässigt och tematiskt. Kapitlen inleds effektivt in medias res. Hon förflyttar vigt läsaren i tid och rum och behöver bara några meningar för att introducera spelplatser och skeenden, men sen tenderar gestaltningen att gå i stå."