• Datum: 18-10-2016
  • Recensent: Fredrik Hertzberg
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Bok: Rid söderut med vinden
  • Författare: Nalle Valtiala

"Denna ride down Memory Lane, I kåserande stil, låter en hel drös studiekamrater, lärare med flera dyka up ur det förflutnas dimmor och para sig med måltider, hotellvärldar och naturskildringar i nuet."