• Datum: 18-12-2020
  • Recensent: Kerstin Holmström
  • Media: Östnyland
  • Bok: Mödan med grödan – En jordbrukares dagbok
  • Författare: Mats Björklund

Nu i höst har det utgetts en fin bok om matens ursprung skriven av ekobonden Mats Björklund , nämligen Mödan med grödan, en jordbrukares dagbok.

Bokrecension

I dagboken beskriver Mats med kortare eller längre notiser de dagliga arbetena på gården under ett helt år. Från förberedelserna inför vårbruket med iståndsättning av maskiner och utsäde över sommaren med ekologiskt växtskydd och foderskörd, till hösten med tröskning och potatisupptagning och marknadsföring av skörden. Bokens titel, Mödan med grödan, är nog väl vald. Inte en dag är den andra lik, och varje dag finns det mycket att göra. Mycket semester blir det inte heller, men det är inget han beklagar, för bonde är det yrke han valt.

Mats Björklund, som är bekant i Svenskfinland bland annat som en av bloggarna i Bondbloggen, är en van skribent som kan uttrycka sig med få ord. Som hans notis från den 22 juli, när man genomlevt en nästan oavbruten torrperiod ända sedan våren och torkan hotar både avsalugrödorna och foderskörden. 22.7. Regn. Tre millimeter. Kunde lika gärna ha varit noll.

Noteringen sammanfattar den frustration han den dagen delar med alla andra jordbrukare. Han konstaterar att vädret har förändrats: Torrperioderna är längre och mer extrema, likaså våtperioderna. Det ställer till problem.

Det är ändå när Mats Björklund börjar berätta om korna som man märker att det är här hjärtat finns. Kärleken till djuren är en sak han delar med alla som föder upp djur, men det är sällan någon sätter ord på det på det här sättet. Som läsare gläds man när kalvningarna går bra, och man sörjer med Mats och kon när en kalv trots alla ansträngningar inte klarar sig. Han känner varenda djur, han vet vilka som är mer försiktiga av sig och vilka som är hårda på att försvara sina kalvar. Han beskriver deras vilda glädje när de får komma ut på bete första gången, och deras obändiga leklust när de fått in ett lass torr härlig halm i ströbädden.

Det är också det här som jag menar är bokens kärna. Det ger oss som tappat kontakten med matens ursprung en sällsynt och äkta inblick i djuruppfödarens och växtodlarens verklighet. Och så ger den också lagens knastertorra bokstav om djurens välbefinnande en konkret innebörd.

De fina fotona i boken är tagna av Nicklas Storbjörk . Boken är utgiven på Litorale förlag med stöd av Delegationen för den svenska litteraturens främjande/Svenska litteratursällskapet.

https://www.ostnyland.fi/artikel/bok-om-matens-ursprung-ger-inblick-i-djuruppfodarens-och-vaxodlarens-verklighet/