• Datum: 26-11-2020
  • Recensent: Kim Wahlroos
  • Media: Nys Östis
  • Bok: Havets Hjärta
  • Författare: Tom Paxal

"Havets hjärta" är en vildvuxen bok, respektlöst tillbakablickande. Också språket, vardagsspråket spretar, som livet. Associationen går osökt till Ray Bradbury. Dynamiskt och vardagsnära, utäver gängse verbala ramar. Paxal vågar språket.