• Datum: 19-08-2020
  • Recensent: Jan-Erik Berglund
  • Media: Nya Åland
  • Bok: A. Lena Persons hjärtehotell
  • Författare: Sonja Nordenswan

I vår nuvarande tid med sociala medier av alla de slag fylls rymden och cyberrymden av otaliga diskussioner och spekulationer.
      Vissa av dem gäller vilka faktorer som styr våra liv. Finns det dimensioner utanför den rent materiella verklighet vi alla upplever? Finns liv efter döden? Har vi en skyddsängel eller flera som går vid vår sida?
      Sonja Nordenswan berör dessa eviga frågor i sin nya roman "A. Lena Persons hjärtehotell".

Det här utspelas på 1970-talet, en tid av nymornad frigjordhet vilken vi som var med ännu minns med tilltagande nostalgi.
      Peik är den unge man som berättar om ett gäng ungdomar och deras liv. I skolan bildas olika grupper och kotterier, kärleksrelationer och i många fler fall drömmar och brustna illusioner om kärlek uppstår.
      Här finns Lena, en tjej som de flesta av killarna gillar och åtrår. Hon ger sig in i olika kärleksförhållanden, ofta under fester och i berusat tillstånd. Oftast slutar det med besvikelse och svek.
      Peik iakttar henne, skulle gärna själv ha en kärleksrelation till henne men vågar inte stiga fram och veckla ut sina känslor. För blyg eller feg - det får läsaren avgöra.
      Istället börjar han skriva små lappar och brev som han ger och skickar till Lena. Och får svar ...

Sonja Nordenswan har satt tummen rakt på hjärtpunkten i sin framställning av 1970-talets ungdom. Tidsandan och de uppfattningar som rådde stiger fram, relationerna mellan de unga är beskrivna på pricken.
      Nordenswan tar ett mycket intressant och kanske djärvt grepp när hon för ut läsaren i andliga dimensioner.
      Efter dramatiska händelser som är romanens själva vändpunkt får Lena en skyddsängel. Det är en man - en han - som dött i en olyckshändelse och i livet efter detta får uppdraget att bli hennes skyddsängel. Han följer henne hela tiden.
      Lena ger sig av hemifrån och färdas runt i Sverige och andra delar av Europa. Hon möter en uppsjö av olika människor, dras in i farliga och otäcka situationer. Allt berättat och sett genom Lenas skyddsängels ögon. Han försöker påverka och hjälpa utan att synas, lyckas ibland men inte alltid.
      Även änglars påverkan kan vara begränsad.

Under resans gång samlas många personer i Lena Persons inre rum, i hennes hjärtehotell.
      Sonja Nordenswan skriver mycket bra.
      Den här berättelsen spränger många gränser, berättar 1970-talet som det var. Tar indirekt upp de manliga och kvinnliga dimensionerna och hur dessa flyter ihop i oss människor och gör oss till de helheter och unika skapelser vi är.

      Gränserna mellan den påtagliga fysiska verkligheten och en andlig, metafysisk dimension bortom döden flyter också ihop. Berättelse är ändå fast förankrad i en verklighet som emellanåt är hotande nära, farlig och brutal. Skyddsängeln är med Lena hela tiden, ser allt och hör allt. Från sovrummet till puben, i vardagens grå, i fylla och kärleksakter.
      "A. Lena Persons hjärtehotell" är en stor och tankeväckande läsupplevelse alla bör unna sig!