• Datum: 20-06-2020
  • Recensent: Ann-Christine Snickars
  • Media: Åbo Underrättelser
  • Bok: En kLOk bok om miljön
  • Författare: Nalle Valtiala

Ann-Christine Snickars skriver entusiastiskt i ÅU den 5.6.2019 om Nalle Valtialas bok "En kLOk bok om miljön" (Litorale 2019)

"Valtiala är ingen romantiker (om man luras att tro det på grund av litteraturen!), han är en folkupplysare. Naturen, kunskapen om den, kan ge oss loivsagörande upplevelser och insikter om vår plats bland annat organiskt liv, och vilka krav det stöäler på oss. Naturen ger oss också möjligheten att uppleva oss själva som kropp - och vad den kroppen duger till."