• Datum: 07-03-2019
  • Recensent: Eva Nyberg
  • Media: Ålands Radio
  • Bok: Frihetens pris
  • Författare: Sonja Nordenswan

Frihetens pris är titeln på Sonja Nordenswans femte roman som utkommer i dagarna. Den är en uppföljare till Sånger från kylan från 2016 och rör sig geografiskt över stora områden: från sydvästra Finland över Stockholm och Irland till den amerikanska kontinenten. Nöden har ingen lag är en verklighet för flera av romanens karaktärer.

Det har krävts mycket research för att skriva den här romanen konstaterar Sonja Nordenswan. Berättelsen rör sig tidsmässigt från 1850-tal till första världskrigets slutskede med svälten och potatispesten på Irland som en stark drivkraft för människor att söka sig över Atlanten, med riktiga eller stulna identiteter, till möjligheternas USA. Begränsad yttrandefrihet, pressande konvenans och social tryck fick andra i rörelse. Men USA var också inbördeskrig, slaveri, förföljelse av ursprungsbefolkning och för alla gick det inte nödvändigtvis bra. Jag tycker det är viktigt att berätta att människor har sina tillkortakommanden, också sådana som vi kanske i efterhand ser som förebilder och förkämpar, också de hade sina fläckar säger Sonja Nordenswan. Några av bokens karaktärer är verkliga personer som  bär vittnesbörd om att verkligheten överträffar dikten säger hon också. Boksläpp är det på internationella kvinnodagen.

https://alandsradio.ax/kulturen/frihet-jamlikhet-ocksa-armod-nordenswans-nya-roman