• Datum: 03-12-2018
  • Recensent: Mats Kockberg
  • Media: Frisk Bris
  • Bok: Fiskarkrönika2
  • Författare: Nalle Valtiala

... Författarens grepp är fräsht och texten löpande. Det är fascinerandeatt som läsare pendla mellan Topelius fiktiva äventyr som fiskare när man tänker på hans pyramidala insatser som journalist, författare och akademiker och Valtialas pikanta redogörelser för oss alla bekanta fiskar. Njutbar läsning!