• Datum: 10-08-2018
  • Recensent: Adrienne Westerback
  • Media: Åbo Underrättelser
  • Bok: Båthuset
  • Författare: