• Datum: 02-12-2017
  • Recensent: Anne Brugge
  • Media: Västerbottens-Kuriren
  • Bok: Sjutusen år - del III
  • Författare: Irmelin Sandman Lilius

Finlands hundraårsjubileum kan inte firas bättre än genom läsning av biografin om kulturpersonligheten Carl-Gustaf Lilius. Det skriver Anne Brugge som läst om sjutusen år av skapande i ord och bild.

 

Årtusendets kärlekssaga är, vill jag påstå, den om de två stora komnstnärer i Finland. Irmelin Sandman Lilius har själv nedtecknat de efter Carl-Gustaf Lilius död 1998 och hittills har tre tegelstenar, oavbrutet intressanta, utkommit med den samlande titeln Sjutusen år.

...