• Datum: 26-07-2018
  • Recensent: Christoffer Holm
  • Media: Hangötidningen
  • Bok: Hangö 1918 Två röda och två vita månader
  • Författare: Björn Österman

...

Till författarens största bedrifter hör hur väl han lyfter fram enskilda människoöden på lokalplanet, ur både de rödas och de vitas perspektiv, liksom hur den breda allmänheten, som inte tog ställning till kriget, uppfattade och reagerade på skeendena.

...

Österman målar upp de stora linjerna samtidigt som små intressanta anekdoter ges utrymme.