• Datum: 04-06-2015
  • Recensent: Karin Erlandsson
  • Media: Nya Åland
  • Bok: Himlen över Helvetinjärvi
  • Författare: Leo Löthman

Berättelsen har sitt ursprung i moderns släkthistoria. Den inleds i mitten av 1800-talet och när alla tre böckerna är skrivna, ska Löthman ha landat i 1930-talet. Huvudpersonerna är Löthmans mormor och morfar, Sigrid och Hermanni.

– Jag känner mig så oerhört åländsk, men har förstås alltid känt till min mammas finska släkt. Släkten kommer från finska urskogen, just från trakterna kring Helvetinjärvi.

Leo Löthmans nya roman ”Himlen över Helvetinjärvi” ges ut i juli.

Så beskriver förlaget Litorale Leo Löthmans nya bok:– Romanen slår följe med en torparfamilj i mitten av adertonhundratalet, vilken småningom följer den tidiga urbaniseringens strömmar och söker sig till växande industriorter söderut. Epoken bjuder på handfast omstöpning och många prövningar genom ofärdsår, inbördeskrig och spanska sjukan. Berättaren är en sjöfarare och öbo som häpnar och fascineras av skogens djup, landets vidd och fastlandsmänskornas seder.När Löthman började rota i sin mammas släkthistoria, hittade han betydligt mer material än han var beredd på. ”Himlen över Helvetinjärvi” är den första delen av två, kanske tre volymer i samma serie.– Jag trodde länge att jag skrev på ett kapitel, men så insåg jag att det var en hel roman.Släkthistoria

Berättelsen har sitt ursprung i moderns släkthistoria. Den inleds i mitten av 1800-talet och när alla tre böckerna är skrivna, ska Löthman ha landat i 1930-talet. Huvudpersonerna är Löthmans mormor och morfar, Sigrid och Hermanni.– Jag känner mig så oerhört åländsk, men har förstås alltid känt till min mammas finska släkt. Släkten kommer från finska urskogen, just från trakterna kring Helvetinjärvi.När Löthman började arbetet med romanen, besökte han Helvetinjärvi.– Det var ett otroligt tjusig plats som är nationalpark i dag.Löthman har under arbetets gång funnit en kusin, passionerat förtjust i släkthistoria. Den kontakten har varit viktig under arbetet.– Balansen mellan fakta och fiktion är inte lätt att hålla. Jag har inte medvetet brutit mot det jag vet, däremot finns många luckor, och dem har jag förstås fyllt i med stor frihet.Nöjd

Förlaget Litorale finns i Esbo. Förlaget har enligt sin hemsida producerat huvudsakligen litteratur med anknytning till sjöfart och skärgård, men även finlandssvensk skön- och facklitteratur.– Det var faktiskt Ben Johans som tipsade mig om förlaget. Han trodde det skulle passa mig, och hittills håller jag med.”Himlen över Helvetinjärvi” ges ut i slutet av juli och Löthman har precis lämnat in sitt manus.– Jag är nöjd med resultatet, faktiskt så nöjd att jag hade svårt att lämna ifrån mig texten. Jag ville fortsätta och jobba vidare.Den andra delen i serien är redan långt kommen.– Jag visste inte att det var del två jag skrev på, för materialet flöt ut. Men när jag väl spjälkade upp berättelsen insåg jag hur långt jag kommit.