• Datum: 20-03-2015
  • Recensent: Oscar Langenskiöld
  • Media: Arte et marte 2015:1
  • Bok: Per Otto Adelborg (1781–1818). Krigare med vass penna.
  • Författare: Catarina Welin

Karikatyrtecknaren Per Otto Adelborg levde ett kort och innehållsrikt liv. I boken låter författarna Adelborgs egna teckningar tillsammans med en omfattande korrespondens mellan olika släktinga illustrera denne relativi okända personens historia.