• Datum: 18-03-2015
  • Recensent: 0
  • Media: http://www.historia5.se/
  • Bok: Per Otto Adelborg (1781–1818). Krigare med vass penna.
  • Författare: Catarina Welin

Det är rörande läsning och roliga bilder.

Finska kriget 1808-1809 fällde en dynasti. Kung Gustav IV Adolf avsattes och gick i exil med sin familj. Han avled så småningom som överste Gustavsson i förskingringen. En samtida med kriget och som även stundtals vistades i den avsatte kungen närhet var finländaren Per Otto Adelborg. Han gjorde karriär som officer, blev överstelöjtnant men var också en uppsakttad karikatyrtecknare. Han tecknade om finska kriget där han deltog. Senare hörde han till den styrka som vaktade Gustav Adolf på Gripsholms slott där Adelborg givetvis avtecknade den avsatte kungen. Adelborgs teckningar finns med i boken om honom "Per Otto Adelborg" på Litorale förlag i Finland. Det är rörande läsning och roliga bilder. Adelborg dog i Västervik 1818, blott 36 år gammal.