• Datum: 18-03-2015
  • Recensent: Martin Welander
  • Media: VN
  • Bok: Jagad
  • Författare: Tom Paxal

Allra bäst är Paxal när han beskriver - man kunde närmast säga besjunger - de ljusskygga hamnkvarter han gjort till sin litterära hemvist...

 

jagad_vn.pdf