• Datum: 06-02-2015
  • Recensent: 0
  • Media: Populär Historia (Sverige)
  • Bok: Per Otto Adelborg (1781–1818). Krigare med vass penna.
  • Författare: Catarina Welin

En liten pärla. På annat sätt går det inte att beskriva boken.

Men mest fascinerande i boken är ändå Adelborgs bilder av det privata livet

 

adelborg_popularhistoria.pdf