• Datum: 06-11-2014
  • Recensent: 0
  • Media: Kymen Sanomat
  • Bok: Reutsi. Claës Cedercreutz - Kymenlaakson hypnotisoiva kirurgi
  • Författare: Henrik Huldén

Tällaista niin laajaperspektiivistä kuin mieltä kiehtovaa detaljitietoa tilvillaan on vastikään ilmestynyt elämänkerta Reutsi, Claes Cedercreutz, Kymenlaakson hypnotisoiva kirurgi.

Hyvää: Suuri työ lähteiden kanssa

Erityistä: Tärkeää että lisää tietoa Cedercreutzistä

 

reutsi_kirja-arvostelu_ks_6.11.2014.pdf