• Datum: 11-06-2013
  • Recensent: Jenny Jarlsdotter Wikström
  • Media: Åbo Underrättelser
  • Bok: Vrakboken - Skepnader i havet
  • Författare: Kim Lund, Erik Saanila

Som bäst väcker boken nyfikenhet och lust att ta reda på mer - kanske till och med dyka själv.

Boken är en lokalhistorisk guldgruva. Författarna presenterar fjorton vrak i Åbolands skärgård och i Finska viken, från Eläköön, den seglingsodugliga barken som agerar lastbrygga på Ernaholm i Nagu till Egelskärsvraket söder om Nötö.

 

vrakboken_au_recension.pdf