• Datum: 01-12-2012
  • Recensent: Barbro Enckell-Grimm
  • Media: Tidningen Folkhälsan
  • Bok: Diagnos F32.1
  • Författare: Minna K. Lindberg

Diagnos F32.I har ett värde som spegel för andra i samma situation, man förstår att det kan kännas mycket ensamt att befinna sig mitt i depressionen och också utan depression är ungdomsåren för många en ganska ensam period i livet - även om man rent fysiskt är omgiven av vänner.

Det skulle vara spännande att få läsa en uppföljare, hur en person som varit deprimerad ser på sjukdomsperioden när det ligger några år bakåt i tiden och perspektivet antagligen är ett annat.

 

diagnos_folkhälsan.pdf