• Datum: 15-09-2012
  • Recensent: Majvor Taddele
  • Media: Raspons
  • Bok: Diagnos F32.1
  • Författare: Minna K. Lindberg

Depression är en dödlig, psykisk sjukdom, om man låter den gå för långt, om man inte får hjälp och om man inte har ett stödnätverk av pålitliga mässikor omkring sig.

Boken har rakt igenom en positiv underton. Det finns ett stänk av hopp hela vägen, trots skammen och skuldkänslorna och den svåra ångesten, som hon beskriver som en tryckande känsla i magen, till en början iskall och sedan brännande.

 

diagnos_respons.pdf