• Datum: 19-01-2012
  • Recensent: John Brovik
  • Media: Göteborgs-posten
  • Bok: Herzogin Cecilie - Skeppet som ville flyga
  • Författare: Dan Weissenberg

Redare Erikssons favoritskepp är också det centrala motivet i Göteborgsförfattaren Dan Weissenbergs nya bok. Boken navigerar skickligt på rutterna mellar Australien och Europa, i storm, i stiltje.

Författaren lägger pussel, visar läsaren sina källor, spårar den försvunna loggboken, presenterar moderna datorsimuleringar från haveriutredare i England under natten då Herzogin gick på grund.

 

herzogin_goteborgs-posten.pdf