• Datum: 31-10-2016
  • Recensent: Dan Kronqvist
  • Media: Hufvuudstadsbladet
  • Bok: Vers för närsynta öron
  • Författare: Henrik Huldén