• Datum: 20-01-2008
  • Recensent: Gunnar Hård
  • Media: Vasabladet
  • Bok: Kvarkens folk - Bilder från Österbottens kust åren 1900-1922
  • Författare: Mary-Ann Gröhn

Fotografierna är i svartvitt, både ateljébilder och amatörfoton, kvaliteten varierar. Ombrytning och layout är tilltalande, särskilt i början av boken med unga aktivister, bilder från Sibirien och presentationen av lokala ledande män och kvinnor inom det aktiva motståndet i landskapet.