• Datum: 15-01-2008
  • Recensent: Henry Ericsson
  • Media: Frisk Bris
  • Bok: The Six Metre - 100 Years of Racing
  • Författare: Tim Street

"The Six Metre - 100 Years of Racing". Så heter Pekka Barcks och Tim Streets nyutkomna praktverk om sexmetersklassens öden och äventyr. Det är frågan om en imponerande volym, formatet är häftiga 24 cm x 34 cm, med anspråk på största facket i bokhyllan. Sidantalet är också imponerande...

 

"Språket i boken är 100 % engelska, på en glädjande hög nivå. All terminologi är fullständigt korrekt och artiklarna löper smidigt på en ledig men ändå kultiverad språklig nivå...
Ombrytningen av Andreas Johanson är klatschigt modern, med fräsht bruk av hela uppslag när bildmaterialet det medger...
Som helhet är "The Six Metre" ett förtjänstfullt bidrag till den marina litteraturen...
Vi kan alla känna oss stolta över att en finländsk produktion tar plats på den nautiska parnassen."