• Datum: 01-12-2007
  • Recensent: Sten-Erik Abrahamsson
  • Media: Nya Åland
  • Bok: Farlig hamn
  • Författare: Tom Paxal

Trots allt detta elände präglas berättelserna av humor och en gamängartad distans som ändå inte skymmer allvaret bakom. Det lätta berättargreppet gör dessutom boken läsarvänlig samtidigt som det kanske gjort det möjligt för författaren att över huvud taget befatta sig med denna verklighet.