• Datum: 15-10-2007
  • Recensent: 0
  • Media: Sjömanskyrkan 2/2007
  • Bok: Bore - Nordanvinden mellan Finland och Sverige
  • Författare: Leif Kindblom

Kindbloms arbete är en intressant kulturhistorisk skildring
av i första hand en ensam ångares roll i förbindelserna
mellan Finland och Sverige.

 

 

Bore är kort och gott titeln på en ny bok,

författad av Leif Kindblom i Sverige och

utgiven på Litorales förlag i Esbo.

På drygt 160 sidor med ställvis utmärkta

bilder berättas historien om Ångfartygs

Aktiebolaget Bores första passagerarångare

Bore, som levererades från

byggvarvet i Helsingör 1898 och bogserades

till upphuggning först 1961.

Under sina drygt 60 år hann ångaren

uppleva upprepade grundstötningar, alla

dock vad passagerarna beträffar med lyckligt slut. Det

första haveriet inträffade utanför svenska Kapellskär nyårsnatten

när 1900-talet gick in. Medan fartyget obönhörligt

drogs ned i djupet, roddes festklädda passagerare till

en herrgård där sekelskiftet firades med dans och glädje.

De skeppsbrutna gästerna togs väl emot. En del av dem

nöjde sig med varm mjölk, medan andra fortsatte festandet

som avbrutits ombord.

Ångaren bärgades efter ett drygt år under vattnet, och

namnet ändrades till Bore I. Under första världskriget rekvirerades

hon av ryssarna för transporter mellan Helsingfors

och Petrograd. Under det nya namnet Gryf eldhärjades

och sjönk hon i Hangö i april 1918. Vraket bärgades

och renoverades. Under sex år gick hon som Hebe för

FÅA, men 1926 köpte Borebolaget tillbaka ångaren, som

återfick namnet Bore I.

Bore I utsattes under andra världskriget för både flygangrepp

och svår ispressning. Med krigsbarn ombord på väg

till Stockholm blev Bore I den 13 januari 1940 vittne till hur

ss Aura II i samma konvoj sänktes av en sjunkbomb. Barnen

på Bore I stod gråtande på däck iförda livbälten medan

18 ombord på Aura II – identisk med en tidigare passagerarångare

i Borebolaget – dödades.

Bore I arbetade troget i De samseglandes linjetrafik från

Åbo och Helsingfors till Stockholm. Under sina sista år

kryssade hon för Bores räkning mellan Mariehamn och

Stockholm och på Östersjön.

Kindbloms arbete är en intressant kulturhistorisk skildring

av i första hand en ensam ångares roll i förbindelserna

mellan Finland och Sverige, men korrekturläsningen

borde ha skötts effektivare.

Inbunden, 166 sidor, layout av Juha Lökström och Andreas

Johanson. Tryckt hos Gummerus i Jyväskylä 2007.