• Datum: 07-10-2007
  • Recensent: Kasper Westerlund
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Bok: Bore - Nordanvinden mellan Finland och Sverige
  • Författare: Leif Kindblom

s/s Bore var på många sätt ett betydelsefullt och unikt fartyg med en fantastisk historia. Författaren har inte, på traditionellt "båtologmanér", glömt bort livet ombord.

 

På det hela taget är boken ett utmärkt bidrag till den tills vidare rätt blygsamma raden av finländska fartygsmonografier. Författaren har lyckats väöl med konststycket att beskriva atmosfären ombord, miljöerna längs rutten och att spegla dessa mot händelser i samhället omkring på ett sätt som gör att boken faktiskt blir en resa i både tid och rum.