• Datum: 06-10-2007
  • Recensent: Marita Bagge
  • Media: Vasabladet
  • Bok: Kvarkens folk - Bilder från Österbottens kust åren 1900-1922
  • Författare: Mary-Ann Gröhn

Mary-Ann Gröhn ger ut bok med bilder av människor och händelser i Vasa skärgård.

 

Det här är berättelsen om en bok som blev en fotoutställning som blev en bok.

År 2002 gav Mary-Ann Gröhn ut boken vid "Det hände vid Kvarkens stränder". Följande år utkom bok nummer två med titeln "De tysta skotten i Kvarken".

Nu har "Kvarkens folk" den tredje och sista delen i triologin, utkommit. Mary-Ann Gröhn är Vasabo men hon har bott större delen av sitt liv i Helsingfors. Via sin morfar som var aktivist har hon rötter i Replot.

Den första boken gav henne många nya kontakter bland annat till förra kommunsekreteraren i Replot Kurt Norrgård.

Han informerade henne om den stora samling fotografier som Konrad Vestlins ättlingar en gång överlämnat till Replot kommuns arkiv.

Arkivet utgjorde grunden till Mary-Ann Gröhns andra bok och till den fotoutställning som öppnades i Kulturhuset i Korsholm i maj i fjol.

- Efter utställningen fick jag jättemycket samtal. Folk uppmanade mig att göra en bok av fotomaterialet, säger Mary-Ann Gröhn.

Det har hon gjort nu och kompletterat med bilder ur andra arkiv.

"Boken består av bilder om människor och händelser i Vasa skärgård och vid Österbottens kust mellan åren 1900-1918. Varje sida och varje bild har en egen historia från tider då man tillsammans planerade Finlands självständighet", skriver Mary-Ann Gröhn i förordet.

Boken innehåller ingen text förutom bildtexter.

-Bilden på sid 60 är väldigt speciell, säger hon och slår upp sidan med en bild från den första vapenleveransen till Österbotten år 1906.

"Johannes Gummerus hade ordnat vapentransporten med m/s Peder af Nyborg till Pjelax, lotsen Adrian Sjögård var anställd att föra fartyget och Erik Saxén styrman, båda från Pjelax.

Den något försupne danska kaptenen Albertsén hade ingen aning om vad lasten innehöll; 2500 Wetterligevär och över en miljon patroner var antecknade i konossementet som styckegods", skriver Mary-Ann Gröhn under bilden.

- Den här bilden har jag jagat i alla arkiv i Finland men hittade den slutligen i Nyborgs lokalhistoriske arkiv, säger hon.

Alla Mary-Ann Gröhns böcker har utkommit på förlaget Litorale.

De två tidigare böckerna är slutsålda. Den nya boken "Kvarkens Folk" säljs av Gros Bokhandel i Vasa.