• Datum: 03-09-2007
  • Recensent: Kari Wilén
  • Media: Frisk Bris
  • Bok: Bore - Nordanvinden mellan Finland och Sverige
  • Författare: Leif Kindblom

Boken innehåller briljanta foton, såsom t.ex. pärmbilden, som ger en bild förutom av den dåtida sjöfarten också en översikt över samhället och livet under 1900-talets första hälft Författaren beskriver också livet ombord på dåtida passaggerarfartyg, klassindelningen och kosthållet samy arbetet ombord. Ett intressant och utförligt verk som varmt kan rekommenderas för sjöfartsintresserade.