• Datum: 06-07-2007
  • Recensent: Pekka Sörensen
  • Media: Åbo Underrättelser
  • Bok: Bore - Nordanvinden mellan Finland och Sverige
  • Författare: Leif Kindblom

...I denna genre är fartygsmonografierna ett mycket kort kapitel. Det är därför glädjande att den svenske krögaren och folkbildningsaktivisten Leif Kindblom kunnat lämna ett sympatiskt bidrag till den här relativt ringa kategorin av sjölitteartur.

 

"Härtill ger författaren läsarna också tidsperspektiv och sammanhang när det gäller besättningens och passagerarnas villkor, havet och sjöfarten, de aktuella hamnstäderna och även länderna."