• Datum: 13-02-2004
  • Recensent: Kari Wilén
  • Media: Frisk Bris
  • Bok: Finlands sydkust - En kulturhistorisk och nautisk handbok över sydkustens leder från Stockholm över Åland till Finlands nuvarande östgräns
  • Författare: Christoffer H. Ericsson

Ericsson vill med boken upplysa åtfolket om alla de historiska sevärdheterna och intressanta händelserna, som är förknippade med våra sommarcharmiga seglingsleder.

Boken erbjuder ett digert mått av nyttig turistinformation.