• Datum: 31-12-2003
  • Recensent: Gunnar Hård
  • Media: Vasabladet
  • Bok: Det hände vid Kvarkens stränder (andra tryckningen)
  • Författare: Mary-Ann Gröhn

Mary-Ann Gröhn har skrivit en bok om aktivister i Kvarken-området i början av 1900-talet.