• Datum: 06-03-2003
  • Recensent: KF
  • Media: Kyrkpressen
  • Bok: Tills döden skiljer oss åt
  • Författare: Gwen Marttinen