• Datum: 05-01-2003
  • Recensent: Eva Wörlund
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Bok: Minns du 30-talet, Theresa?
  • Författare: Dorrit von Fieandt

En stund med Dorrit von Fieandt, keramiker och författare.