• Datum: 30-11-2002
  • Recensent: Henrik Cederlöf
  • Media: Västra Nyland
  • Bok: När Finland reste sig ur krigets aska
  • Författare: Heinz Ramm-Schmidt

Heiinz Ramm-Schmidt ger minnesbilder från de dramatiska efterkrigsåren, då hela vårt näringsliv måste omstruktureras.