• Datum: 21-11-2002
  • Recensent: Henrik Cederlöf
  • Media: Västra Nyland
  • Bok: Henry Ericsson - Min far
  • Författare: Christoffer H. Ericsson

Christoffer H. Ericssons arbete måste ses som ett viktigt bidrag till finlandssvensk kultur- och konsthistoria.