• Datum: 16-12-2000
  • Recensent: Egil Green
  • Media: Borgåbladet
  • Bok: Sommarlek - Porkala-Barösund 1789
  • Författare: Christoffer H. Ericsson

Den är inte bara full av saltstänkta sjötermer utan innehåller också lyriska miljöveskrivningar och en aldrig sviktande stilkänsla.