• Datum: 31-10-2000
  • Recensent: Annika Hällsten
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Bok: Bröllop 1925
  • Författare: Dorrit von Fieandt

- Det är en snäll underhållningsroman om människor som levde i sin skyddade och slutna värld. Den beskriver den omsorg de här människorna hyste för varandra men också aningslösheten, säger von Fieandt.